FANDOM


Euroflag

Nogle mennesker tror ikke på at dette flag findes.

"Storkorset - mindst!"

~ Pia Kjærsgård om hvordan euroskeptikere skal behandles.


"Jeg stemmer blankt..."

~ Helle Thorning-Schmidt om at nedlægge EU's topposter.


"Jeg er selv lidt af en skeptiker."

~ Oscar Wilde om at kvinder kan være gode i sengen.


Euroskepticisme (udtales dagligt i pressen) er en politisk filosofi der er meget nært beslægtet med konspirationsteori, idet fakta[1] til hver en tid må vige pladsen for mere "alternative" fortolkninger af verdens umiddelbare indretning. En tilhænger af Euroskepticisme kaldes en Euroskeptiker, og disse inddeles i flere mindre undergrupperinger.

Euroredigér

Rovrendt

Én gruppes syn på euroen.

Den første gruppe af euroskeptikere, har en generel holdning til Euroen der mest af alt minder om fanatisk afsky, lidt på linje med Dansk Folkepartis syn på Islam, Dansk Folkepartis syn på romaer, Dansk Folkepartis syn på polakker, Dansk Folkepartis syn på Enhedslisten & Socialistisk Folkeparti og alle andres syn på Dansk Folkeparti.

Denne kategori af euroskeptikere har sådan set en fair og logisk tilgang til den udbredte skepsis overfor EU's fælles møntfod, idet de gennem flere år har set Den Europæiske Centralbank[2] fremtvinge massive nedskæringer rundt omkring i Eurozonen, netop for at de enkelte lande ikke skulle gå bankerot. Samtidig er flere præget af en nationalistisk holdning, der ophøjer den Danske Krone til uanede højder[3] Dette skyldes at de ser Danmark som en suveræn stat.[4] Denne gruppering er enten uvidende overfor- eller ligeglade med den kendsgerning, at den Danske Krone er bundet til Euroen, at Nationalbanken i årevis har gjort sit bedste for at følge EU's økonomiske politik og at Den Europæiske Centralbank (ECB) faktisk er forpligtet til at beskytte den Danske Krone (om nødvendigt ved at overtage økonomien, køre et godstog euro-penge ind i Danmark, sætte hele landet på Bistand og fyre Folketinget... Det sidste er der vel kun 179 modstandere af.)

Den Europæiske Naziunionredigér

Euronazi

Bruxelles anno 2025?

Den anden kategori af virkelighedsfjerne konspirationstosser euroskeptikere, består i ramme alvor af folk der tror at EU er ved at udvikle sig til en neofascistisk superstat, vis' eneste erklærede formål er at tage magten globalt, hjernevaske befolkningen og udrydde jøder, kommunister, bøsser, handikappede og lignende uønskede elementer. Plan B er tilsyneladende at gøre Helle Thorning-Schmidt til en slags gud, hvorefter hun skal indføre alt ovenstående.

Beviser på deres påstande er der tilsyneladende nok af: John Hitler levede heromkring, nazister lever heromkring og ingen af ovenstående synes nævneværdigt om denne teoris tilhængere.[5] Samtidig har EU fået et rygte for at unionen skulle være en slags mega-kapitalistisk projekt, der kun har til formål at udrydde proletariatet og dets evne til at tænke demokratiske tanker. Bizart nok har denne gruppe ikke bemærket, at EU årligt bruger enorme summer penge på god, gammeldags omfordeling som netop ikke er et specielt nazistisk træk[6].

EUSSRredigér

Eussr

Lyd på anlægget? Hell March fra Red Alert!

Europæiske Union af Socialistiske Sovjetrepublikker er noget dem der støtter Den Europæiske Naziunion visse mennesker frygter noget så fælt: kort sagt, er EU ifølge disse mennesker på vej mod at blive et nyt Sovjetunionen, dog uden Putin. Ligesom deres modstykke nævnt ovenfor, er der masser af beviser på deres påstand, f.eks. at EU's berømte omfordelingspolitik i form af bl.a. landbrugsstøtte er et tydeligt udtryk for at Europa som helhed om få år vil være en gigantisk, socialistisk nation af slaver, der blindt finder sig i tilstedeværelsen af jøder, kommunister, bøsser, handikappede og lignende uønskede elementer. Denne gruppe frygter sjovt nok også, at masserne vil blive hjernevasket til at at tænke udemokratiske tanker. En interessant tanke der tit præger denne gruppe er, at Putinland skulle være i færd med at infiltrere EU med røde lejesvende, for derefter at omdanne EU-parlamentet til et øst-blok-agtigt marionetparlament som KGB kan styre fra deres bunker i Kreml, til trods for at KGB p.t. kun findes i Transnistrien, at Rusland er dybt kapitalistisk og at "De Røde"[7] nærmest kun findes i glasmontrer på Arbejdermuseet.

Det Europæiske Khalifatredigér

Euroslim

Én af EU's Fem Søjler er åbenbart uniformer.

Af helt uforståelige årsager tror Nationen!s skribenter nogle mennesker, at alle muhammedanere i hele Verden mødes i nogle hemmelige klubber i lader, jordhuler og Københavns Rådhus for at overtage EU og omdanne hele apparatet til en islamistisk stat så fucked up, at selv ganske almindelige muslimer ville blive stenet for at være vantro. Det er vist ingen hemmelighed, at der er visse jihadpsykopater der konstant pønser på at sprænge sig selv i småstykker med manipulerede heksehyl, men dette mindretal af jordens befolkning kan ikke engang indbyrdes finde ud af at forene sig[8] og i særdeleshed ikke nok til at de kan mønstre deres medlemmer i tilstrækkeligt antal til at fortrænge EU's 500.000.000 indbyggere... For fuck sake, konspirationsaber - khalifatet er ikke engang en realitet i Mellemøsten![9]

Argumenter, spørger du? Nå, ja kære læser: der er muslimer i Danmark...

Nigel Farageredigér

Farrage

Nigel Farage, den kære dreng. Giv ham din stemme!

Lord Nigel Rosemary Henrietta Farage er en britisk politiker der i skrivende stund er lidt af en berømthed på diverse internationale nyhedsmedier, og de medier der støtter DF og Morten Messerschmidt. Farage har grundlagt Un-united Kingdom of Internal Protectionism der er et britisk politisk parti der helt grundlæggende er modstander af alt hvad EU foreslår. F.eks. har Farage ved flere lejligheder ytret, at han er voldsomt modstander af EU's Fri Bevægelighed og indvandrere på de britiske øer, uanset nationalitet.[10] Disse udtalelser er ret underlige, når man tager i betragtning at han som politiker lever af EU's pengekasse, og som privatperson er gift med en belgier. Omvendt kan man sige, at det falder helt i tråd med hans venner Dansk Folkepartis holdninger: de er imod den Fri Bevægelighed og salg af jyske sommerhuse til EU-borgere, samtidig med at Pia Kjærsgård ejer et sommerhus i Grækenland, som hun besøger med jævne mellemrum.

Noterredigér

  1. Som ikke er udtænkt af skeptikerne
  2. I tæt samarbejde med andre, men lad nu dét ligge
  3. At designet er næsten mage til Euroen, er underordnet.
  4. I ordets dumme betydning: at Danmark er mega hardcore
  5. Jf. Enhedslisten
  6. Kan du stave til Tværtimod?
  7. I den onde form, red.
  8. Navnlig ikke efter en eksplosion.
  9. Nej, Islamisk Stat tæller ikke.
  10. Det ligger såmænd på youtube...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.