FANDOM


Envejskommunikation

"One Direction"

~ Din engelsk lektor om kommunikation i England


I sociale sammenhænge forekommer der ofte eksempler på skjult envejskommunikation. Det opstår, når samtalen i sin form foregår mellem jævnbyrdige parter, der tilsyneladende har lige meget magt over forløbet, mens den ene parts lave sociale status i realiteten hæmmer fuldstændige og sandfærdige svar. I transaktionsanalyse afdækker man virkningerne af skæv kommunikation mellem ulige parter:

  • Forælder-barn samtale
  • Lærer-elev samtale
  • Arbejdsgiver-ansat samtale
  • Læge-patient samtale
  • Pariser-bretoner samtale
  • Kvinde-mand samtale

Kvinde-mand samtalen, vil ofte foregå i et parforhold, hvor manden typisk vil opleve, at han har svært ved at komme til orde. Denne slags mand, kaldes oftest for en tøffelhelt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.