FANDOM


Dog kitchen

En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

En hund kom ind i et køkken redigér

og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En dame kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom hunden med øksen, og det blev damens død. En gammel kok der så det, han gravede damen ned, og på hendes gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

En hund kom ind i et køkken redigér

  • Men så kom kokken med øksen
  • Og det blev
    • Hundens død
  • En gammel dame der så det
  • Hun gravede hunden ned
    • Og på dens gravsten stod der:
En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød,
men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død.
En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

En hund kom ind i et køkken redigér

og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En kok kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom damen med øksen, og det blev kokkens død. En gammel hund der så det, den gravede kokken ned, og på hans gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: Et køkken kom ind i et køkken og stjal et stykke køkken, men så kom køkken med køkken, og det blev køkkenets død. Et gammelt køkken der så det, det gravede køkkenet ned, og på dets køkken så stod der: En økse kom ind i en gravsten og stjal et stykke hund, men så kom damen med kokken, og det blev øksens død. Et gammelt køkken der så det, det gravede øksen ned, og på dens fisk så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

En hund redigér

Kom ind i et køkken
og stjal et stykke kød
Men så kom kokken med øksen
og det blev hundens død
En gammel dame der så det
hun gravede hunden ned
og på dens gravsten så stod der:

En redigér

hund
kom
ind
i
et
køkken
og
stjal
et
stykke
kød.
Men

kom
kokken
med
øksen,
og
det
blev
hundens
død.
En
gammel
dame
der

det,
hun
gravede
hunden
ned,
og

dens
gravsten

stod
der:

En hund kom ind i et køkken redigér

En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: Et rumvæsen kom ind i en stue og stjal et stykke stof, men så kom slagteren med køllen, og det blev væsnets undergang. En gammel guldfisk der så det, den huggede væsnet op, og på dets rester så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der:

 :red dots ås netsvarg sned åp go , redigér

den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE :red dots ås netsvarg sned åp go ,den nednuh edevarg nuh, ted ås red emad lemmag nE .død snednuh velb ted go ,neskø dem nekkok mok ås nem ,døk ekkyts te lajts go nekkøk te i dni mok dnuh nE

En hund kom ind i et køkken og stjal redigér

et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned, og på dens gravsten så stod der: En hund kom ind i et køkken og stjal et stykke kød, men så kom kokken med øksen, og det blev hundens død. En gammel dame der så det, hun gravede hunden ned,

og på dens gravsten så stod der: redigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.