FANDOM


Edderfuglebilledesbillede

Edderfugl

Edderfuglen (udtales E'eerfugl') er den eneste fugleart med tre vinger, hvilket resulterer i en meget speciel gangart. Trods de tre vinger kan den ikke flyve, da vingerne er for små og lavet af chokolade, derfor opholder den sig i skyggen. Når du om natten vågner og ser noget i hjørnet af dit værelse, er det sandsynligt en edderfugl. VIGTIGT! aldrig blink med øjnene i nærheden af en edderfugl, da den brækker din arm med sit titaniumnæb.


Parring Ved Edderfuglens parrings-ritual foregår det omvendt som ved nar-hvalen, hvor hunnen slår hannen i hovedet med en kølle, lige indtil der opstår en edderælling.

Fodder Edderfuglen lever af småsten, insekter og spædbørn. Hvis de holdes i bur, bør de kun fodres med havfisk, da de ellers udvikler hugtænder og får fråde om munden.

Regnvejr Ved regn udsender edderfuglen en kraftig duft, der får myres hjerner til at smelte, og myrerne kommer derefter under edderfuglens kontrol. Med sin nye myre-hær angriber edderfuglen grævlingene, som er edderfuglens ærkefjende. For andre lugter edderfuglens duft som pølse.

Edderfuglen kan købes i dit nærmeste supermarked for en flad femtoseddel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.