Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon
Eubaggrund1.jpg

Forhadt af EU

7942 teknokrater er enige om, at denne artikel er en trussel imod Den Fri Bevægelighed og Det Indre Marked. EU-Domstolen påtænker at indføre juridiske sanktioner, og forfatterens videre skæbne vil blive afgjort på et topmøde i slutningen af næste år.


Dette er et officielt logo.

"Ingen kommentarer..."

~ Karin Riis-Jørgensen om absolut ingenting.


EULEX (oversat: "Den Europæiske Union - Lov") er en international mission som EU har sat op i Kosovo for at aflaste FN's hidtidige mission. Navnet refererer direkte til "Lovgivning" og hentyder til missionens formål, at indføre en fungerende retsstat i Kosovo.

Ironisk nok, er EULEX i EU mest kendt for interne korruptionsanklager mod højtstående embedsmænd der angiveligt kæmper imod korruptionen på Balkan.

Se også[]