FANDOM


Bamsebetjent-inspicerer-illegal-cannabis

En bjørn, der vil spise en dusk elefant-timian

Dusk er et ret spændende ord på fire bogstaver, som længe har ført en skyggetilværelse i sproget. Da det kan optræde såvel adjektivisk som adverbialt, har det mange fine anvendelsesomder. Også på engelsk og fransk kan man bruge ordet med stor fornøjelse. En dusk er, på dansk, ofte en lille tot af et eller andet; typisk er det en lille dusk afklippede køns-hår, man taler om; i visse tilfælde kan der være tale om en dusk timian.

Som slangord kan dusk også være det ord, en hun siger til en han i bydeform, når den vil have nogle af hans vitale væsker. Hvis hun er en pæn pige, fx fra Hellerup eller Gram, vil hun, hvis fyren fx hedder Dirch, sige noget i retning af sentensen: "Dusk mig Dirch". Herefter vil Dirch ihukomme sin seksualundervisningstime i 4. klasse med fru Ruth Evensen og flintre i modsat retning, så pigen må falbyde sin dusk andetsteds.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.