FANDOM


Dobbeltbekkasin: En mindre brun vadefugl med et langt næb og forholdsvis korte ben. Den er en almindelig ynglefugl i våde enge og moser. I det danske rigsfællesskab forekommer dobbeltbekkasinen mest talrig på Færøerne.

Særlige kendetegn redigér

Dobbeltbekkasinen har fire vinger, deraf navnet. Der er næsten ingen forvekslingsmuligheder, dog er det sket flere gange at den er blevet forvekslet med to enkeltbekkasiner. Det hævdes at der er observeret dobbeltbekkasiner med to næb eller fire ben, men nærmere undersøgelser har i hvert tilfælde afsløret at det var en and.

Se også dobbeltkonfekt og dobbeltgænger.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.