FANDOM


"Do not try to put out a fire
by throwing on more fire
Do not wash a wound with blood
What hurts you blesses you
Darkness is your candle
Your boundaries are your quest"

~ Immanuel Kant om betimeligheden i at foretage sig komplet irrationelle handlinger, når man er 13 til bords


Dobbelt betyder egentlig bare to gange af det samme, uanset hvad dette samme så end måtte være. Men søger man blot en lille smule ind bag den virkelige signifikans af dette udtryk, vil man hurtigt erfare, at det fortrinsvis anvendes i forbindelse med bedrag, spiritus og kriminalitet, herunder spionagevirksomhed og politik. Et beslægtet, men totalt anderledes begreb er "modsat", hvor objektet, i stedet for at blive multipliceret, i stedet spejles i sin antitese.

Dobbelte ting der er to afredigér

Dobbel

Når man betragter verden, rammes man af den underliggende, platoniske transparens, der gennemsiver virkeligheden ... eller noget

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.