FANDOM


"Disciplin er det moralske kodeks, hvormed man regulerer sig selv"

~ Søren Aabye Kierkegaard om det moralske imperativ og kødets spægelse i øvrigt


Dispolit

Herover ses nogle disciplin-freaks ved det københavnske karneval

Disciplin er et begreb, som udspringer af den nordiske mytologi og vikingetiden. Thor var alfagud, og hvis de andre ikke rettede sig efter ham, så fik de med hammeren. Senere er dette koncept blevet videreforarbejdet af bl.a. Lao Tzu, Machiavelli og Clausewitz, og i mange nationalstaters militær har man indført en afart ved navn kadaverdisciplin. Associationen mellem uniformer og magtudøvelse har desuden medført, at disciplin også er blevet til en erotisk holdsport for bl.a. Falck-reddere og togkontrollører.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.