Diplopat i gallauniform før fin fest med andre udklædte diplopater ligeledes iklædt fuld gallauniform

En diplopat er en skruppelløs embedsmand indenfor diplomatiet, der har bragt en anden embedsmand i et patetisk uføre med sin slendrian, ved ikke at udføre sit job ordentligt og tilfredsstillende. Der gælder den regel, at jo højere rang den fældede embedsmand er, jo værre diplopati er der tale om.

Diplopatiets vugge:

Ordet diplopat blev konstrueret den 23. november i det Herrens År 2013, da en dansk udviklingsminister måtte gå af på grund af indviklet diplopati i svær grad.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.