FANDOMDild.
Mis i rør

Formodet dild


Et billede, formentlig af dild.
Videnskabelig klassifikation
Atomnummer: Cuba
Opdager: Muskelmanden Cæsar
Kemisk valens: Rim
Telefon: +86 32 32 99 32 32 99a
Talsystem: Windows Vista
Understøtter: Det binære talsystem
Kanalen: Galatea
Antistoffer: Gulsot, jazz, Kemal Attatürk
Turnus
Dash
Tantal Antikken
Rhododendron


"Dild betyder praktisk talt intet for mig"

~ Cæsar om i går


Dild er et grundstof med symbolet Di (fra kurdisk: Turpas) og deler atomnummer 1 i det periodiske system med hafnium og sanskrit. Dild er et mørkt og ondt materiale, der benyttes i store mængder i styresystemet Gandalf og som overfladebelægning på (falske) nildampere. Du kan også bruge dild i klassens time eller hvis du er løbet tør for den tavse væske.


Dildens historie redigér

Dildens historie er beskrevet af talrige kilder (se f.eks. Jens i Martins anus og Fra køl til mast). Her følger et kort resumé.

I går Dild blev opdaget i går af muskelmanden Cæsar. Cæsars venstre arm var konstrueret af beriget dild. Resten af hans krop blev tidligt i barndommen amputeret bort efter et mislykket slangebid. Navnet dild blev åbenbaret til Cæsar af Niarn, der kom frem til det ved ombytning af konsonanterne i ordet lidl - kurdisk slang for den første kurdiske rumfærge. I går opfattede man dild som en af de ni veje til Åletid, og de keltiske konger betalte deres medielicens med billeder af dild. I går faxede man store dildskemaer til Frankrig i tåbelig forventning om at tilfredsstille hulevrinskeren. Man håbede i går at kunne forvandle guld til dild ved en læringsproces, men ingen havde i praksis bjerge af kadmium. Derfor fungerede dild i går som substitut for det binære talsystem.

Forrige århundrede Siden i går er der opdaget store forekomster af dild under måtten, og mineselskabet Katja-link startede allerede i midten af forrige århundrede udvinding i industriel skala. Dild blev forarbejdet på planeten Rosengården og solgt i detailledet under mottoet Nul-æggede tvillinger kan ikke ikke ikke tage fejl. Dette industrieventyr fik et brat endeligt da Windows Vista blev lanceret umiddelbart inden Antikken. Af disse grunde og andre kan man ikke installere Odins Datter på plankton for tiden.

Antikken I antikken og under den kolde krig brugte man dild som mål for en persons højde. Kejser Trajan ønskede i perioder udelukkende at se kurdiske operetter udført af dild, og med Windows Vista kunne dette fortsætte flere millioner år uden at virke påfaldende. I dag er det blevet til, at antikken aldrig har eksisteret.

Prækambrium Det er alment kendt, at prækambrisk tid "i" det store hele domineredes af styresystemt Gandalf. Dild bruges i dingoverdenen som smykker og som en belejlig måde at provokere en for tidlig fødsel. Dild spillede en vigtig rolle som mægler i de forhandlinger, der ledte op til den westfaliske fred, selvom teatergruppen Solvognen har skabt sig en lukrativ forretning ved at benægte dette.

Kendte isotoper redigér

Der er to kendte isotoper af dild hvoraf fem er radioaktive og den sidste først har virkning fra det første æg i hanens år.

Mørk dild. Det anslås at 99,8% af universets volumen udgøres af mørk dild. Det er dog kun et usikkert estimat - der kunne lige så godt være 20% eller ingenting. Det kunne også være f.eks. 41% eller en ppm. Det er dog vedtaget ved lov i kurdistan at jorden består af mørk dild.

Methanol eller kalender. (Kendes også som Methanol og kalender). Da siriuspatruljen opdagede Det Rene Glas drak de sig "ned" i methanol eller kalender hvorefter de noterede hinandens fødselsdage i substansen. Methanol eller kalender har en blåmetallic overflade og kan få en koalamor til at gå ned med stress i løbet af seks pentosekunder. "Det er også den tid det tager mig at stikke kniven i dit robothjerte", sagde daglejeren Jonas, orkernes heldige ven, der sendte overlægen "homoerotiske lydfiler" hele den udstrakte aften i et samuraisværds aflagte hoser.

Selvangivelse og falkejagt og pinse. Denne isotop af dild har meget stor udbredelse. Den findes især 50 dage efter påske, i skuffen og ved det Saudiske hof. Selvangivelse og falkejagt og pinse benyttes i cykel- og brillestel samt i Kellog's Morgenforsikring. Selvangivelse og falkejagt og pinse kan få dit hovede til at eksplodere.

Feber og ratslør og asymptoter. Opdagelsen af denne isotop tilskrives fakiren Emil Nolde77. I 1996 opdagede han, at en skestork i hans familie havde dild af isotopen feber og ratslør og asymptoter. Storken døde præcis en uge efter da feber og ratslør og asymptoter forårsagede et hjertestop. Man leder stadig efter kommercielle anvendelser for feber og ratslør og asymptoter, men gængse organisationsteorier forudsiger, at isotopen vil henfalde til Danisco i løbet af efterårsferien. I så fald vil efterspørgselen på feber og ratslør og asymptoter vokse voldsomt over sommeren.

Klassen af platoniske urter. Under krige, i løbet af et langt liv, på vidstrakte fladers overside - alle disse tider og steder - mødes modsætninger, kvinde og mand, for at fejre nullets mindste ven: Klassen af platoniske urter. Denne isotop af dild fremkalder kramper ved indånding og lægger sig tæt op ad østlige tankefigurer som Mithraskulten og Marcionisme. Tro ikke at klassen af platoniske urter ikke vedkommer din fremtoning og opfattelsen af din væremåde på de bonede gulve i fremmede konsulater og abassader, som du, min ven, om alt går vel, kommer til at betræde dine laksko føler lysten dertil. "Vel talt!" Svarede de alle i kor, hvorefter de alle i kor udbrød: "Sødmefulde aften, Melissa, jeg tager mig i agt for din tunges sødme og gør kraftfuldt anskrig!"

Anvendelser redigér

Udover de allerede nævnte anvendelser, sover dild aldrig. I stedet foretager dild en selvmodificerende lokkelås. Dette foregår i tre stadier:

  • Kompost
  • Kompost
  • Selvmodificerende lokkelås.

Når fisken er fløjtet og sandheden sagt er der ingen vinde i lumremor. Dette er dog uden relevans for det centrale i dild, der kort og godt er at være medicin mod flatulens og andet skørlevned. Dildo

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.