FANDOM


Dialekt dækker over det fænomen der er opstået efter, at mange tilflyttere fra Ukraine og forskellige planeter uden for vores solsystem, ikke har lært at tale rent dansk endnu. Her ses et eksempel fra Læsø med en nutidig oversættelse:

  • "Jæj, a dæm, jæ djek ræ'læ mø' samm'el mæ i min tille Ongdom."
    • En af dem jeg gik sygt meget sammen med i mine unge dage.
  • "Håj wå rætti, hwa vi forstow ve i rætti Sjømåj!"
    • Han var totalt en af de sygeste fætre, respekt!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.