FANDOM


Detektivsprog er det sprog, som tales indbyrdes af både cops & robbers, uanset hvilken side af moralen de balancerer på. Det er et sprog for de indforståede, men dele af det kan ofte genkendes i de bedste kredse, i cowboydsk, rockersk og i kunstisk.
Brugen af sproget indebærer en anerkendelse af en række rules of engagement & eventual ceasefire/annihilation etc.

Regler for detektivsprogredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.