FANDOM


Antrip

Det antropiske princip[1] (DAP) er et idéhistorisk begreb, som i sig selv rummer samme omnivalens som fx Det Ontologiske Gudsbevis (DOG).
Ligesom DOG, så er DAP et bevis på sig selv i kraft af sin blotte eksistens. Dette fænomen kaldes også for en præeminent autodeduktiv tropisme.

Hvad holder så det antropiske princip i gang?redigér

Ifølge disciplene, som slavisk følger alle forskrifterne i princippet, så er det et helligt tal, som holder hele Universet i gang.
Hvis der ændres så meget som et myrekussehår decimal på alphaværdien af tallet, så vil alting forsvinde ned i et kæmpe sort hul lige på stedet ...

Her står så talletredigér

Lad det nu for guds skyld stå i fred![2]

[3]

Antroponoterredigér

  1. her taler vi både om det stærke og det svage antropiske princip
  2. Du skal i hvert fald ikke ringe til os
  3. Protonen vejer 0,998642691864 gange så meget som neutronen, og begge disse partikler er mere end 1.83521864691453 gange så massive som elektronen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.