Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Den israelsk-palæstinensiske konflikt er en langvarig konflikt mellem Israel og den palæstinensiske befolkning. Denne konflikt er en meget atypisk konflikt, idet den er karakteriseret ved at indeholde to partnere som er uenige om et stridspunkt. Det er meget svært at vide hvem der har det rigtige synspunkt i denne konflikt, og derfor vil Spademanns Leksikon i bedste evne prøve at forholde sig objektiv i gengivelse af konflikten.


Baggrund for konflikten[]

En uheldig palsatinænser prøvede at få adgang til Jerusalem som idag er omringet af en mur.

Det hele startede for mange år siden, da en arkitekt og bygningkonstruktør valgte at bygge et jødiske tempel, en grædemur, en muslimsk moske og nogle kristne kirker i den selv samme by, nemlig Jerusalem. Hertil kommer at Jesus også valgte at blive korsfæstet i byen, og Muhammed valgte ligeledes byen som afrejsested da han rejste gennem de syv himler. Derfor har byen (Jerusalem) kæmpe religiøs betydning for både kristne, jøder og muslimer. Dertil kommer at byen også har kæmpe betydning for hinduerne, idet byen har en strategisk god placering, og dermed kan fungere som transit-by, når man skal flyve fra Indien til London (silkevejen). Hvorom alt er, så har Jerusalem kæmpe betydning for de fire største religioner i verden, hvilket igennem tiderne har skabt mange heftige konflikter om hvem der skal kontrollere byen. Af kendte historiske konflikter kan det blandt andet nævnes;

Selve problemet med Jerusalem kunne selvfølgelig også løses ved at nedrive alle de religiøse bygninger i byen, og derefter omskrive Biblen og Koranen, således at man fx ændrede Jesus' lokalitet af kors-fæstning til eksempelvis Tønder. Dette ville være en win-win-situation for alle, idet at det ville fjerne opmærksomheden fra Jerusalem, og det ville ikke rigtig have nogle betydning for byen Tønder, idet denne by allerede er hjemsted for mange katolske præste. Overstående procedure er dog ikke mulig, idet de religiøse bygninger i Jerusalem i henhold til israelitisk-lovgivning er fredet. Derforuden ville det være ekstremt besværligt at omskrive/rette i både koranen og biblen, idet det ville være ekstremt dyrt for diverse forlag, at hjemkalde de allerede solgte eksemplarer af de to bøger for derefter at rette i dem/omskrive dem.

Konflikten mellem Israel og Palæstina[]

Konflikten mellem Israel og Palæstina startede d. 14. maj 1948, indtil da eksisterede staten Israel nemlig ikke. Baggrunden for oprettelsen af denne ny stat (Israel) var, at det engelske imperium i en længere periode havde lovet den jødiske befolkning sit eget land/område/stat. England havde i mange år valgt at udskyde tidspunktet for vedtagelse af hvor denne nye stat skulle ligge. Englænderne havde nemlig fejlagtigt regnet med at jøderne var villige til at flytte til Grønland. Efter anden verdenskrig afslutning var det ikke længere muligt at udskyde beslutning for englænderne, idet deres imperium var ved at falde fra hinanden, og dermed skulle man handle hurtigt inden mulighederne for en placering af en israelitisk-stat blev begrænset til den engelsk-kontrollerede ø vest for London (det nuværende Irland).
Man valgte derfor at placere den nye stat (Israel) i mellemøsten i et området omkring Jerusalem (Palæstina), dog besluttede man at Israel ikke skulle indeholde Jerusalem - denne by skulle man dele. Af to årsager kunne den Arabiske Liga ikke godkende denne plan;

  • NR 1: Der boede en masse muslimer i det område, som man havde planlagt at give til jøderne, og man var derfor bange for at jøderne ville prøve at konvertere disse muslimer til jødedommen.
  • NR 2: Den Arabiske liga var bange at jøderne ville begynde opkræve store gebyrer, for at den muslimske-befolkning kunne komme til Jerusalem på fx pilgrimsrejser. Her henviste den Arabiske liga især til bank-verdenen, hvor man havde set fremtrædende jøder som havde revolutioneret bankerne med høje gebyrer og renter.

Den Arabiske liga's protester nyttede dog intet, beslutningen var nemlig taget. Derfor valgte mange af medlemmerne af den Arabiske liga (fx Egypten og Zimbabwe) at invadere den ny-oprettede stat, Israel, i 1948. Disse stridigheder er indtil videre ikke ophørt, selvom partnerne engang i mellem har tage en lille pause i krigshandlingerne. Palæstina er en betegnelse for det område som palæstinenser (=de muslimer der boede i det område som bl.a. indefatte noget af det nuværende Israel) og israelere kæmpe om.

International involvering i konflikten[]

Mange forskellige internationale lande har prøvet at løse konflikten i mellemøsten. Det kan bl.a. nævnes at Mahmoud Ahmadinejad har prøvet at løse konflikten vha. en såkaldt atombombe, men han har haft svær ved at færdigbygge en sådan atombombe, idet at Mossad (Israels svar på SAS, CSI, PIT, Al-Qaeda) har besværliggjort denne proces. Det lykkes dog heller ikke Ahmadinejad at blive genvalgt til præsident i Iran. Han fik således kun 0% af stemmerne ved den "demokratiske"-folkeafstemning i 2013. Siden valget af ny præsident er atomprogrammet gået lidt i stå i Iran.
Rusland (med Vladimir Putin i spidsen) prøvede at forhandle sig til fred i mellemøsten. Putins plan gik ud på, at han ville bytte Palæstina for Sibirien. Alle partnere var egentlig godt tilfredse med dette forslag og det virkede til at der kunne opnås enighed. Men lige før det endelige dokument skulle underskrives træk Rusland tilbudet tilbage. Angiveligt var Putin blevet gjort opmærksom på, at Rusland via denne bytte handel ville miste store dele af deres vodka-produktion, og ligeledes ville de miste store dele af landets bjørne. Dette var angiveligt en for høj pris at betale for fred i mellemøsten.
USA har også deltaget i konflikten, idet de angiveligt skulle have leveret store mængde af våben til Israel heriblandt atombomber, F-16 fly samt maskingevær af typen AK-47. Det er dog ikke endegyldigt bevist at USA skulle have leveret disse våben, idet at disse våben angiveligt skulle have været leveret til Israel, hvorefter Israel har overmalet teksten "made in US" , således at der på alle våben står; "made in Tel Aviv". Dermed er det næsten umuligt at bevise at USA skulle være indblandet i konflikten.