FANDOM


Sortskole

Her ses en sort skole i København (Østrigsgade). Selvom billedet er i farver er alle farver forsvundet rundt om skolen som i et sort hul

Laerere

Lærerne tager sin en smøgpause inden sidste time. Det er vor gamle fysiklærer, Josef Mengele, som nr. 2 tv. En meget eftertragtet herre.

Den Sorte Skole var en skole et sted i Det mørke Jylland oprettet i 1874 af Otto Grethe Henningsen. Dette var starten til en lang række farverige skoler som brugte helt nye pædagogiske metoder til at få børnene til at makke ret udvikle nye ideer.

Principper redigér

Et af grundprincipperne var altid at sætte sig i respekt og aldrig modtage kritik under nogen form. Dem som var flinke elever og sladrede til læreren fik gode karakterer. Fysisk afstraffelse var som udgangpunkt forbudt med mindre man var yngre og flottere end læreren. I stedet skulle læreren i vid udstrækning vise at han mestrede "Del og hersk"-princippet ved at sætte eleverne op mod hinanden.


Den sorte skoles succes redigér

Da lærenes revselsesret blevet taget fra dem i 1966 fik "Den sorte skoles" principper påny udbredelse og påvirkede mange af de lærere der blev uddannet på det tidspunkt. Overfor dem stod en ny gruppe bevidste unge som var på vej til at udviske autoriteterne, og det kunne man jo simpelthen ikke have. De unge lavede derfor små bolle og cacao-klubber hvor de diskuterede hvordan man kunne genvinde kontrollen med det ideologiske rum, selvom det var på folkeskole-niveau.


Den sorte skole i vor tid redigér

I dag er "Den sorte skole" et alment udtryk for at over halvdelen af eleverne i skolen taler mellem 1½ og 2 sprog....og det' fordi det kun de sorte der snakker halvdansk og farsi.

Den oprindelige sorte skole er glemt og lærerens rolle har fået en anden karakter i informationssamfundet. Alle elever er som udgangspunkt medbestemmende for undervisningens forløb. Dog hvis man spørger ældre overlærere hvordan de synes at det går idag, drømmer de sig tilbage til en tid hvor rollefordelingen i klassen ikke var til at misforstå. (Slaaap!!!)

Se også redigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.