Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Her ses Danmarks Nationalbank, hvis man beder den smide tøjet

"Der hersker jo ingen tvivl om, at Danmark er et land i Europa og ikke en stat i EU. Fx har vi jo opretholdt national suverænitet over Nationalbanken"

~ Morten Messerschmidt om politik


"Måske du burde læse dine lektier fremover..."

~ Guy Verhofstadt om OvenståendeDen Europæiske Centralbank er den økonomiske chef for Danmark, Sverige og resten af Den Europæiske Union. Bankens hovedkontor ligger strategisk placeret i Frankfurt, men besidder p.t. en filial i alle hovedstæder i EU, herunder i København, hvor man benytter navnet "Nationalbanken".

Bankens Funktioner[]

Skulle nogle være i tvivl, er Danmark nr. 4 på listen

Bankens eksistensberettigelse hævdes at være at opretholde EU-landenes økonomiske integritet, Euro'ens værdi og EU's samlede økonomiske styrke. Dette gøres gennem et tæt samarbejde, kaldet "Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB)". Dette samarbejde er Danmarks Nationalbank medlem af, men da Danmark p.t. ikke har Euroen som møntfod, har Nationalbankdirektøren[1] ikke en stol i bestyrelsen, og kan derfor ikke så meget som sige bu eller bæ med hensyn til de regler og ændringer, der foretages. Danmarks Nationalbank skal således adlyde blindt, når renten reguleres, hvis økonomiske love ændres osv. osv.

I praksis betyder det, at Königreich Dänemark faktisk er en del af eurozonen, men fuldstændig uden mulighed for at være med til at bestemme, hvad der egentlig skal foregå med vores egen økonomi. Dette er noget, politikerne ganske udmærket godt ved, hvilket så igen er årsagen til, at Finansloven faktisk skal godkendes af både Bruxelles og Den Europæiske Centralbank - uanset hvad Den Kgl. Børnehave så ellers måtte finde på.[2]

Juridisk Grundlag[]

Jeg håber ikke at du er blevet alt for forvirret indtil videre kære ven, for nu bliver det underligt: Kære Gamle Dannevang har et EU-forbehold, der gør at vi ikke er medlem af eurozonen, hvorfor Nationalbanken i princippet[3] kan gøre hvad den vil. Samtidig er Den Danske Krone bundet til Euroen, og vi har underskrevet en finanspagt[4] - disse to detaljer tilsammen sætter i praksis euroforbeholdet ud af spil, bortset fra den del, der vedrører hvad vores penge hedder.[5]

Ifølge Lissabon-Traktaten[6], er én af Den Europæiske Centralbanks kerneopgaver, "...at besidde og undertrykke forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver.", hvilket betyder, at Danmarks Nationalbank på samme tid har en teoretisk ret til at gøre hvad den vil, samtidig med at alle Danmarks reserve-penge ligger i en boks et sted i Tyskland, uden at Nationalbanken kan få dem udleveret, når Regeringen selv har lyst. Den Europæiske Centralbank afgør suverænt, hvem der forhandler økonomi internationalt[7], samtidig med, at Lissabontraktatens "Særlige Bestemmelser om Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik"[8] tvinger medlemslandene til at afstå "...fra enhver handling, som strider imod Unionens interesser, eller som kan skade dens effektivitet som en sammenhængende faktor i internationale forbindelser."[9]

Denne paragraf gør, at hvis Danmark forsøger at kræve vores egne penge-reserver udleveret, så vil man bryde Dansk(!) Lov.[10]

Se også[]

Banknoter[]

  1. Eller andre
  2. Hvilket ikke er det store problem for de offentligt højtlønnede djøf'er, som elsker at holde møder om, hvordan man opretholder status quo
  3. Men ikke i virkelighedens verden
  4. Den Ulla Terkelsen altid taler om
  5. Vi må dog ikke kalde vores kroner for euro, hvilket ellers ville fremme den danske turisme i Europa væsentligt
  6. Lissabon-Traktaten, Den danske oversættelse á 2014, side 282
  7. Lissabon-Traktaten, Den danske oversættelse á 2014, side 283
  8. Lissabon-Traktaten, Den danske oversættelse á 2014, side 37
  9. En juridisk gummi-paragraf, som vi ikke selv er herre over formuleringen
  10. Ingen lommepenge til dig i dag, lille Fritz!