FANDOM


En deltager er en pålagt værdi der ikke uden videre kan tilskrives en materiel gode. Derfor er det i sin ret at en deltager selv må handle ud fra moral og/eller tvang Formlen for en deltager kan således være en afvisning af matematikken der lyder således:


Afvisning af matematik: redigér

Alt er bygget op i idéer, og i stedet for selve tallene er det princippet bag de pågældende tal der er vigtige. Fx er tallet 1 eller 2 ikke vigtigt, det er selve idéen og værdien bag tallet 1 og 2, som man kan bruge til noget i matematikken. Dét at du har noget og igen det foregående mere end dét, så man enten kan gange, dividere, etc. med værdien og altså ikke tallet, er det eneste vigtige.. Man har fundet ud af, at det er så simpelt at du hele tiden lægger et tal ovenpå det foregående for at forsøge at nå uendeligheden, som i øvrigt nogen siger vi ikke har hjernekapacitet til at forstå. Folk tror at der skal et tal mere på hvis vi fx skal gå fra 1 til 2, men nej det er selve værdien af tallet 1 der skal lægges til den samme værdi hvis vi skal opnå den idémæssige substans af tallet 2.

Men hvor vil man så hen med dette her værdi-snak? For alle ved vel at tallene har en værdi som gør at vi kan regne med dem. Jo nu kommer det banebrydende bag afvisningen af matematikkens opbygning. Det samme gælder nemlig for nul, som nogen siger vi heller ikke har hjernekapacitet til at forstå, for hvis vi fjerner værdien bag 1, 2, 3 eller bare 4274½, så er tilfældet det samme som at sige 0 + 0 + 0 + 0, i forsøget på at nå den idémæssige substans af tallet 1, vi har så at sige tillagt nullet en værdi, en falsk værdi som det ikke besidder og dermed har vi selv opfundet begrebet uendelighed, som i virkeligheden er 0. Det kan måske stadig lyde lidt svært at forstå når man aldrig har set det fra den synsvinkel, men det man mener, er at ALLE tal i virkeligheden ikke har den værdi vi tror de har. I virkeligheden er alle tallene uden værdi og besidder den førnævnte idé med at 0 + 0 + 0 skal opnå tallet 1 ved at multipliceres, deltageren har bare lært at tælle hvor mange gange vi siger "tallet" 0, og dermed forsøger vi at nå illusionen af 1-tallet/uendeligheden via symboler kaldet tal. Dermed er 0 et så kompakt og komplet tal, at der til nogens forundring kan være ALT i INTET.

Igen kommer "paradokset", som i virkeligheden ikke er et paradoks: Da vi opfandt nullet, opfandt vi også uendeligheden, for før vi opfandt nullet, var idéen af de værdier vi pålægger tallene allerede i nullet! 0 og ∞ er i virkeligheden 2 symboler der betyder det samme, faktisk er matematikken en cirkelslutning der starter forfra ligesom alt andet, deltageren har dog i forsøget på at nå uendeligheden opkaldt tal helt op til googolplex med et navn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.