FANDOM


Marxistiskdebat

Still-billede fra Debatten. Fra venstre ses en masse politikere sammen med Clement Kjersgaard, som er blevet bedøvet med elektrochok, fordi man ellers ikke kunne få afsluttet programmet. Det var faktisk lige, så håret krøllede på ham.
Fra højre ses Morten Messerschmidt i færd med at svinge en golfkølle i nakken på Clement.

Debatten er et reality-show, der bliver produceret af og vist på en eller anden obskur TV-kanal, som ingen nogensinde kan huske navnet på. Konceptet er stjålet fra Kanal 5's Big Brother, og går simpelthen ud på at spærre nogle folk inde og lade dem komme op at skændes i en lind strøm af selvoptagede forsøg på at få opmærksomhed, uden nogensinde at nå frem til at sige noget nyt eller interessant.

Som en fornyelse[1] i genren har showet indført en fast hovedperson, der knævrer løs mere end alle de andre, og dér skal ellers ikke så lidt til.

30px-Cquote1 svg

GodaftenogvelkommentilDebattenIaftenskalvisnakkeogsnakkeogsnakkeomden
omsiggribendetendenstilatKlogeÅgeTVprogrammerkommertilatbeståaf
selvovervurderendejournalisterderstillerspørgsmåltilandrejournalisterforat
givedemlejlighedtilatføresigselvfremErdetvedatbliveformegetmedTVomTVog
erfolkvedatblivegodttrætteafevigogaltidatglopådesammejournalisterderi
deliriumafstorhedsvanvidansersigselvforAlbertEinsteinsovermændHarvipåDRog
andrekanalerforlængstovertrukketkontoenforalmindeliganstændighedHvorlængekan
dennepærevællingafordekvilibrismeblivevedoghvorlængekanjegselvidetheletaget
blivevedmedattaleudenattrækkevejretOgerdetikkevedatværepåtideatjegser
atkommeigangistedetforbareatståherogspillefandangoOkaysågørjegdadétIstudiet
harvitreekspertersomjegskalforsøgeatpillenedmedmitvidogenmasseafbrydelserFørst
overtildigHenrikQvortrupHvadsketederegentligdadublevblacklistetfraDRTissededu
påJersildssukkermadellerhvadJatakfordiduvilletilatsvaremennuovertildigAdamHolm
VilduikkeligeværesødatskubbebrillerneopipandenogserigtigklogudTakfordetogAsk
Rostruphvadsynesduegentligselvomatduskalfyldesåmegetafsendetidenoghvordansynesdu
selvdetgårNejherbliverjegnødttilatafbrydedigindenduimodalsandsynlighedskulle
kommetilatsigenogetinteressantTilbagetildigHenrikQvortrupKanduikkeskaffemiget
gratisabonnementpåSeogHørTakskalduhaveDetvaraltforiaftenVisigertakfornuog
ladværemedatsemedigeninæsteugenårjegharNelsonMandelaBungabankiMoonogBarack
ObamaistudiettilbagbundneathørepåmitævlTakforiaftenSovuroligtogdrømkaotisk.

30px-Cquote2 svg
Clement Kjersgaard om alt og intet


Se ogsåredigér

Fodpådethelenoterredigér

  1. En feature, som ellers er forbudt i reality-genren.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.