FANDOM


"Jamen, er det ikke din martini?"

~ Bond, James bond


Dean Martin og Frank Sinatra


Mange gode brandere på få minutter


Dean Martin, født zom Dino Paul Crocetti i niddenhunderårhzydden og død i 1995 på zelvezte juledag om aftenen som ikke er juleaften men juledagzaften, var en italienzk-amerikanzk zanger, alkoholiker, zkuezpiller, alkoholiker, komiker og alkoholiker.

30px-Cquote1 svg Det zigez, at der i zommerz var zå varmt i Nevada, at Dean Martin bad om et glaz vand! 30px-Cquote2 svg
Dirch Pazzer

Hanz ztorhedztid var i 1950'erne og 1960'erne, hvor han croonede zig igennem udødelige klazzikere, zåzom

  • That'z Amore
  • Everybody Lovez Zomebody Zometimez[1] og
  • Volare[2].

I 50'erne zang han altzå ovenztående, og klarede zig fint på de amerikanzke hitlizter. Men zå begyndte rock'n'roll at zlå igennem, og fulde folk, der hæzt hvizkede zig igennem en kærlighedzzang var pazzé. zkidtetiz! Der måtte nytænkez!

Løzningen kom i form af mafiabozzen Johnny Rozelli, der gav filmzelzkabet MGM et tilbud de ikke kunne afzlå. Dino blev zlået zammen med Jerry Lewiz i en pendant til de danzke Kellerdirch eller omvendt. Det var meget morzomt dengang, fordi Jerry kunne gøre zig zkeløjet og tabe underkæben[3]. Efterhånden blev de dog trætte af hinanden, de to, og i niddenzexårhhaltrez fik de officielt zkilzmizze.

Ratpack

The Rat Packredigér

Dino måtte hjem til Johnny Rozelli igen og tigge zig til en ny tjenezte. Og nu vizte det zig, at mr. Rozelli havde en god ven, zom Dino zvingede meget bedre zammen med: Frank Zinatra! Ol' Blue Eyez, himzelf, for fanden da! New York, New Yoooooooooooooooooooooooooooooooork! Og zå kom ham den lille fyr ozze med, hvad var det nu han hed... Zammy Daviz Jnr.! Og Peter Lawford, det nul, for ligezom at få de andre til at gøre zig bedre på zcenen.

Og zå kan det nok være, at Laz Vegaz blev gjort uzikker. Når Rat Pack dukkede op på zcenen var det zom regel uannonceret, zå det var bare om at holde zig vågen på de ztørre etablizzzementer. Og de var morzomme, og de var dygtige og Dino og Zammy var zom regel det, amerikanerne diplomatizk kalder pizzed, zå ikke et zæde var tørt, når de fyrede lumre vittigheder af om Dinoz alkoholvaner, Zammy Daviz' hudfarve og religion og Frank Zinatraz lidt for tynde tupeer, den nærigmåz.

Ziden som invalidehøps!pezzimistredigér

Efterhånden tog Dinoz hobby dog over, og han gad ikke rigtig optræde mere. Jo, han havde da zit eget tv-zhow, men i midten af niddenhunhøpsårhhalvfjerdzerne optrådte han dårligt dér længere. Det gik ogzå ned ad bakke med helbredet, da han opgav zvømningen[4].

Med Zammy Daviz Jnr. indzpillede han dog filmene Ud At Køre Med De zkøre 1 og 2, hvor han zpillede en nonne, der zpillede Zhirley MacLaine, som endnu var lækker. Dengang.

Ellerz zkete der vel ikke andet end at han var gift med en mazze damer, men en ad gangen, og fik konztateret kræft i 1993. Men opererez ville han ikke, zå han døde i niddenfemmerhalfimz. Var han blevet opereret, havde han zikkert levet til niddenzekzerhalvfims, og zå havde vi zkulle zkrive et zekztal i ztedet for et femtal, og det havde zåmænd ikke gjort den ztore forzkel.høpz

Dino længe leve! Nå, nej

En zlillebitte nodefohøpzteredigér

  1. "Gem en lille en til det bli'r gråvejr" med Guztav Winckler
  2. "Vi haaaar det åh, åh! zå daaaaaajlig, åh-åh-åh-åååååh!" med Ozvald Helmuth
  3. Jerry måtte tit ind på hittegodzkontoret i Hollywood for at zpørge efter zin underkæbe
  4. Zigaretten blev ved med at gå ud, og det er nærmezt umuligt at beholde izterningerne i zjuzglazzet, når man zpringer fra 10 m-vippen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.