FANDOM


I 2004 blev der gjort en enestående opdagelse inden for den del af matematikken der beskriver de generelle naturkonstanter. Opdagelsen blev forbavsende nok gjort af en flok skolestuderende ude på vestegnen - nær Tinas Pølser. Opdagelsen resulterede i opstillingen af en lov, som senere fik navnet "de birationelle udvidelser".

Ligningen bestod i starten af en række komplekse tal, og det var nødvendigt at arbejde i op til 20 dimensioner for at den kunne gå op.

Ligningen er senere blevet forsimplet til formlen:

$ 2*\frac{1}{2}=1 $

Eller i dagligdagssprog, som den normalt omtales:

"Det dobbelte af det halve er lig det hele"

Det ser måske ikke ud af meget, men der skal ikke herske tvivl om den altafgørende betydning, som loven har haft for den efterfølgende teknologiudvikling.

Eleverne der opdagede loven har valgt at være anonyme for at undgå at ende i mediernes søgelys. I 2012 blev de tildelt Nobelprisen, men pga. deres anonymitet blev prisen overrakt in absentia. .

Eleverne fortjener helt klart et skulderklap - flot arbejde!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.