FANDOM


Davidwood


David Wood (f. 1976) er en amerikansk evangelisk-kristen missionær, der dedikerer al sin tid til at informere verden om Islam, fordi han hader Islam, men meget gerne har muslimske venner.

Baggrundredigér

David Wood var oprindeligt en prækende ateist, der i løbet af sine teenage-år fór omkring og brød ind i folks huse, hvorefter han som 18-årig snappede og forsøgte at myrde sin far ved at smadre ham med en hammer. Farmand døde heldigvis ikke. David Wood blev kort efter diagnosticeret med psykopati, og idømt 10 års indespærring på den (særdeles) lukkede afdeling.

Medens David Wood sad inde, mødte han en prækende kristen, som David Wood forsøgte at omvende. For at kunne gøre det bedre, læste David Wood Biblen, hvorefter han selv blev kristen i 1996. Efter 5 år hvor han vekslede mellem fængslet og tosseanstalten, begyndte han at studere, og fik senere en Ph.D i religionsfilosofi. Undervejs blev han dog udsat for en prækende muslim, som David Wood endte med at omvende til Kristendommen.

Efterfølgenderedigér

Derefter begyndte David Wood at rejse rundt i verden, og forsøge at fortælle hvad det egentlig vil sige at være muslim (altså bortset fra at undlade at sætte sig ind i sin egen religion, på linje med 99% af alle andre religiøse på hele Jorden).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.