FANDOM


Ridderkorset
Nonne

Ruth Evensen foran Amalienborg, da hun endelig i 2011 fik den eftertragtede orden som tak for sin antiabortsang.

Dannebrogsordenen er en dansk ridderorden indstiftet af kong Christian 5. i 1671. Kongen påstod, at han blot fornyede en orden indstiftet i 1219 af Valdemar 2. Sejr, men alle vidste, at den kære konge bare var fuld af pis.

Den regerende monark er ordensherre, og udnævnelser sker almindeligvis på grundlag af indstillinger, der har passeret et ministerium eller er aftalt på et samtaletoilet i et af de højere departementer.

Siden 1951 har kvinder kunnet optages i ordenen, hvis de ikke ammer eller skal føde.

Dannebrogordenen uddeles af regenten. Det er ikke nødvendigt, at en ansvarlig minister skriver under, da en sådan sjældent er til at opdrive på denne tid af året.

Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør, selv om det kan være svært at forklare til folk, der ikke har nogen puls.

Historieredigér

Der var en gang en sød lille statut fra 1693, der talte om Dyd, Tro Tjeneste og Mandige bedrifter. Og nej, det var ikke en Disneystatut, men en kongelig statut. Dydige, trofaste og mandige mandfolk fra det bedre borgerskab kunne dekoreres med Det Hviiiide Baand, som ordenen dengang blev kaldt.

Kong Frederik 6. fik imidlertid øje på Æreslegionen i Frankrig, som Napoleon havde oprettet. Straks blev han misundelig og opdelte sin orden i adskillige grader for at den kunne virke lidt mere avanceret og nok også lidt finere. Nu kunne andre end grever og baroner blive arme hviiiide riddere, hvis de bare havde efterlevet disse få og enkle leveregler:

 • Udvist militær Tapperhed
 • Nidkærhed hos Embedsmænd
 • Fremskidt i Videnskab og Kunst
 • Større kartofler og Landbrugets Fremme i Ualmindelighed
 • Høj indtjening inden for Industrie og Handel og
 • Opofrelser for Konge, Fædreland, Medborgere og skabagtige Kvindfolk.

For virkelig at gøre forskel på folk indførte kongen et hæderstegn, nemlig et sølvkors, der normalt kun tildeles tennisbabes og chefredaktører for kulørte ugeblade, som kongefamilien jo er specielt glade for.

Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekoreres med Dannebrogordenen. Ved samme lejlighed blev ridderklassen opdelt i to grader: Kuldegrader og Varmegrader. Betegnelsen Ridder af Dannebrog forkortes R. i Kraks Blå Bog og i dødsannoncer, hvor man jo betaler pr. bogstav.

Udformningredigér

Ridderkorset

OG GEN GUD KON som det så mystisk er indgraveret på kommandørkorset. Hvad betyder disse ord? Er der tale om en skjult henvisning fra Da Vinci-mysteriet? Eller er det indgangsnøglen til det hemmelige kammer bag dronningens soveværelse, hvor så mange paparazzier har ønsket sig hen? Vi ved det virkelig ikke.

Dannebrogordenen har hvidt ordensbånd med røde kanter og tåler kun finvask. Det nytter altså ikke noget at svine det til med rødvin, det er ikke til at få af igen[1].

Forsiden bærer indskriften Gud og Kongen og Christian 5.s monogram[2]. På Bagsiden er nummeret til 3x34 indgraveret med skrifttypen Arial Condensed[3].

Storkommandørkorset og kommandørkorsene bæres om halsen, storkorset i skærf over højre skulder eller i kæden, ridderkorset af 1. grad[4] og Dannebrogordenens Hæderstegn i bånd på brystet med roset og ridderkorset i bånd uden roset. Bortset fra storkorset bærer kvinder dekorationerne i sløjfe på brysterne, gerne lidt frækt, hvis de ikke er for gamle.

Højtidsdageredigér

Bortset fra jul og fødselsdage, kaldes der kun til orden på disse datoer:

Uddelingspraksisredigér

Departementschefen indstiller til kabinetssekretæren, der foreslår en dekoration til departementschefen, der meddeler kabinetssekretæren sin endelige indstilling, der sendes med damper til Amalienborg, hvorpå dronningen helt af sig selv afgør om hun vil være med på spøgen.

Ordenen favoriserer tilknytning til staten og uddeles primært til loyale officerer, embedsmænd, diplomater og politikere for tro tjeneste. En politiker skal som regel have siddet ti år i spjældet Tinget, før det overhovedet kan komme på tale, at han kan få sådan en klud.

Politikere fra Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre afviser typisk at tage imod et tilbudt ridderkors, idet de heller ikke lader deres børn gå i privatskole.

Fratagelse af ordenenredigér

Personer kan fratages ordenen, hvis de bliver dømt for kriminalitet[5] eller forsøger sig med en kogevask. Dette gælder ikke mindst

Se ogsåredigér

Underordenerredigér

 1. Ordentlige dannebrogsriddere tager derfor medaljen af, inden de begynder at kæve den.
 2. Man forsøgte i 1992 at gå over til et stereogram, men de ærede riddere var ikke modne til den slags nymodens pjank.
 3. 8 punkter.
 4. Brrrr! Det er fandeme koldt!
 5. Bliver dømt for helvede da!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.