Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Kongeloven er låst inde, så at vi, pøbelen, ikke kan læse indholdet og blive emanciperede[1]


"Vi er mange der føler os indespærret... Nærmest som i skabe"

~ Oscar Wilde om at Kongeloven er låst inde.


"Jødeforfølgelser var faktisk lovligt i Tyskland. I'm just saying it!"

~ Adolf Hitler om Lovgivning


"Det er en bombe under Danmark!"

~ Dan Brown om at Kongeloven totalt underminerer GrundlovenDanmarks Riges Grundlov var oprindeligt, som navnet antyder, en grundlov, som udelukkende var skabt for Danmarks rige og snedige veluddannede. Takket være nogle velmenende nokkefår, gik betegnelsen "rige" dog fra kun at omhandle de øverste 13% af befolkningen til at handle om hele landet. Og intet har været det samme siden.

Grundlovens historie[]

1848[]

Kong Frederik 7. var godt klar over, at den var gal. Det danske folk havde efterhånden banket på hans port mange gange og de havde forlangt demokrati endnu flere gange.[2] Han havde ikke hørt så meget om dette demokrati.[3] Det eneste han vidste med sikkerhed var, at det som regel betød, at folket ville bestemme det hele, og at han kunne forvente at miste sin høje kongeløn og sit hoved, og især de sidste to ting var han ikke synderlig interesseret i at opleve. Så Frede gik i tænkeboks.

Til sidst fandt han en løsning, og han gik ud til folket og sagde:

30px-Cquote1 svg.png Ved I hvad? Demokrati kan jeg desværre ikke give jer lige netop i dag... Men jeg kan i stedet tilbyde jer et "konstitutionelt monarki". Og det er endda bedre end demokrati! 30px-Cquote2 svg.png
Frede til folket


Og folket svarede:

30px-Cquote1 svg.png Supersejt! Hvordan fungerer dette "konstitutionelle monarki" så? 30px-Cquote2 svg.png
Folket til Frede


Og kongen svarede:

30px-Cquote1 svg.png Det betyder at I kan bestemme som I vil, hvis I bare spørger mig pænt om lov først. Men bare rolig, jeg lover på mit æresord, at jeg nok skal sige ja til alt, I smider efter mig 30px-Cquote2 svg.png
Fredes afsluttende bemærkning


Og således blev det. Kongen kunne beholde hovedet og lønnen og stadig havde følelsen af at kunne få det sidste ord, magten blev tredelt og Landstinget og Folketinget blev oprettet.


Juridisk hjemmel[]

En sådan findes ret beset ikke, thi Frederik 7 havde faktisk ikke fuldmagt til at indføre Grundloven.[4] Såfremt du ikke tjekkede fodnoten (om Kongeloven af 1665 §3) lige før, så står herunder Kongelovens §3:


Skall derfor ochsaa Kon­gen alleene haffve høyeste Magt og Myndighed till at giøre Lowe og forordninger effter sin eygen gode Villie og Velbehag, at for­klare, forandre, formeere, for­mindske, ja og slet at opheffve forrige aff hannem sielff eller aff hans Forfædre udgiffne Lo­we (denne KongeLow alleene undertagen, huilcken saasom Kongedømmets rette Grund og GrundvoldsLow jo endeligen faar at bliffve uforanderlig og uryggelig), saa og at undertage huad og huem hand lyster ud­aff Lowens allmindelige befal­ning.


Nudansk: Rend mig i røven, kære landsmænd i 1848 - Frederik d. 7. har IKKE magt til at afskaffe Kongeloven og dermed indføre Grundloven!


Juridisk set er Grundloven altså 100% ugyldig[5]...