FANDOMSildefiskeriet Norden
Dkno2
Dkno3
(Flag) (Våbenskjold)
Motto: Vi hader Sverige
Nationalmelodi: "Oh, Øl du friske Kolde"
Dkno
Hovedstad København
Største by København[1]
Officielle sprog Dansk[2]
Regeringsform
Alle former af Monarki.
'
Kalmarunionens sammenbrud
1523, pga. Svensken
Nationalhelt(e) Tordenskjold & Tordensutsko
Valuta Fisk
Religion Overtro, protestantisme og hekseri.
 Befolkning  Søfolk, bønder og slaver.
 Areal  Større end Sverige!
 Befolkningstæthed  Ja, ved bunkepul.
 Etniske grupper  Dansk, Norsk, Dansk-Norsk og Tysk.
 Største Eksportvarer  Fisk.
 Største Importvarer  Salt, til salte fisk
 Nationaldyr Fisk
 Nationalsport  Søslag
 Åbningstider  I fiskerisæsonen
 Internetadresse  NIL


"ENDELIG en artikel der er værd at læse."

~ Ove Høegh-Guldberg om artiklen "øl".


Danmark-Norge var et nordisk fodboldforbund og dobbeltmonarki der eksisterede på Sveriges nåde og barmhjertighed i flere af de nuværende Nordiske Lande fra året 1523 til 1814, da det danske kongehus pludselig kom i Bad Standing for at begå den utilgivelige fejltagelse at nægte at føje Storbritannien betingelsesløst[3].

Befolkningenredigér

Den dansk-norske befolkning var splittet i 4 kaster: Adel, Gejstlige, Rige Udlændinge og Fæstebønder, hvoraf sidste kategori udgjorde ca. 97% af det samlede indbyggertal, men besad under 0,5% af af landets økonomiske formåen. De rigeste fæstebønder ville efter nutidens standarder være at sammenligne med en tigger fra Bangladesh. Til gengæld havde de ingen rettigheder, udover fri i Kirketiden.

I det store hele var folk lusebefængte, uvaskede og ildelugtende, men det var en generel tendens i en samtid hvor folk kun tog bad til Kyndelmisse - hvis de blev tvunget - så du skal endelig ikke undre dig over beskrivelsen her[4].

Rigetredigér

Danmark-Norge bestod af Danmark og Norge[5].

Kulturredigér

Naturligvis kredsede al - al - Dansk-Norsk kultur om protestantisme, fiskeri og overtro, men Danmark-Norge gjorde sig også internationalt bemærket ved at indføre omfattende hekseprocesser så sent som i 1600-tallet, som en slags hævnaktion mod 30-års krigen, som dobbeltmonarkiet gjorde sit yderste for at tabe med flest mulige indrømmelser og gæld til følge. Christian 4. var derfor et kulturelt geni, der virkelig brændte hekse og tabte landområder, med stor stolthed i befolkningen til følge[6].

Forsvarredigér

Danmark-Norge blev forsvaret af et snedigt sammenrend af forræderiske adelsfolk, hollandske søofficerer, tyske landofficerer, norske fiskere, danske bønder, skånske snaphaner og alle de lejesoldater fra Centraleuropa som kongen ikke havde råd til. Sagt på en anden måde: hvis når riget blev overfaldet, fik bondekonerne pik[7] og bondemændene fik stål, hvorefter man skyndte sig at marchere ind i Sverige at brænde nogle hundreder gårde ned, nærmest pr. refleks, sende flåden til Grønland for at kippe med flaget[8] og forberede sig på at miste landområder, sådan omtrendt på størrelse med Skåne, Halland og Blekinge. Det var den officielle procedure igennem 400-års krigshistorie.

Ophørredigér

Dobbeltmonarkiet ophørte i 1814 fordi at norskerne lider håbløst meget af småstatsmentalitet at Napoleon tog røven på briterne, som tog røven på danskerne som igen blev røvrendt af svenskerne og briterne en gang til. Siden da har norskerne gjort deres yderste for at lægge afstand til perioden, f.eks. ved at bruge 1970erne på at opfinde en løgnehistorie om at alle danskere var nogle røvhuller, til trods for at samtlige norske helte historisk set har gjort alt i deres magt for at blive danskere. Bare se på Tordenskjold og Ludvig Holberg.

Dansk-Norske Noterredigér

  1. Nogle gange Bergen.
  2. Norsk fandtes ikke på dette tidspunkt.
  3. Jf. Camerons England.
  4. Bare sæt din lid til Onkel Spademanns, de aber genier der skriver her, har altid ret.
  5. + Grønland, Færøerne, Månen mm.
  6. Skulle nogen føle noget andet, blev de lagt på Hjul og stejle.
  7. I 1600-tallet var en Pik en 3-4 meter lang lanse beregnet til at standse rytteri.
  8. Gadaffis grønne fane.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.