Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Lemmernes børster udgør en en planktonpumpe, som filtrerer alger, bakterier, brød, fisk og plantedele fra. Med deres effektive filtreringsapparat er dafnierne derfor også med til at rense stærkt eutrofierede snaskede søer

Dafnier er nogle små kryb, der lever i vand.[1] De er nært beslægtede med bladlusene (Myzus persicae), hvilke de også ligner.[2] En morsom ting ved dafnier er, at de aldrig findes som individer, men kun optræder i flertal.[3] Der er ca. 203 arter af dafnier i Danmark, men kun fire af arterne er farlige for mennesker.
Dafnier er den mest specialiserede gruppe af bladfødderne (Cladocera). De i alt 2.000 forskellige typer lever i ferskvand overalt i solsystemet.[4] Dafniernes kendes på det toklappede skjold, der dækker kroppen, mens hovedet har sin egen lille hjelm. Dafnien har et enkelt facetøje. Det nederste par følehorn er rudimentære, og andet par er udformet som en stor, togrenet vifte, hvis duvende bevægelser får dyret til at hoppe gennem vandet.

Fodernoter[]

<references>

  1. hvor de bliver spist af fisk og andre dyr. Tørrede dafnier er derfor også populære som fiskefoder
  2. men i stedet for vinger har de vifter
  3. Det er i disse situationer, at dafnier kan udgøre en fare for badende. En sværm af rovdafnier kan skelettere en voksen mand på mindre end fem minutter
  4. Både Saturn og Jupiters måner har forekomster af kæmpe-dafnier, og der er fundet fossiler af dafnier på mange exoplaneter