Spademanns Leksikon

Elefanten Mary bliver hængt, fordi hun har trampet på sin arbejdsgiver. Erwin, USA, 1916.

"Jeg er for dødsstraf. Den der har begået en grov forbrydelse bør få en passende straf, så han lærer det til næste gang."

~ Britney Spears om dødsstraf

"Lad nu vær med at stjæle mine replikker!"

~ Hende den lækre fra parallelklassen om det forrige


Dødsstraf blev (naturligvis) opfundet i den amerikanske stat Texas. Dødstraf vil sige, at et samfund vedtager, at man med en retssals hjemmel dræber en forbryder ved at slå ham ihjel. Dødsstraffen eksekveres som regel ikke af den, det er gået ud over, men af en særligt ansat dommer.

De mest populære former for dødsstraf er hængning, skydning og halshugning, medens dødssprøjte, gasovn og henrettelse på verdensplan er de oftest anvendte. Visse humanistiske organisationer, fx. Amnesty International, Red Barnet, FN's Menneskeretkonvention, OPEC og NASA arbejder på at få afskaffet dødsstraf helt, da de synes, det er dårligt at slå sine medmenneker ihjel, selv om de selv er ude om det.

I Danmark udøves dødsstraf ikke af myndighederne, men derimod af yngre mænd med kniv. Da alle mennesker jo er skyldige i et eller andet, eksekveres dødsstraffene sporadisk.


Se også[]