FANDOM


"Så'rn én, behø'vs vel ikke for os?"

~ George W. Bush om en tilladelse til at gå i krig


Casus belli er latin, og betyder "Grund til at gå i krig". Hvad der er Casus belli er meget forskelligt fra folkeslag til folkeslag: for Danmark-Norge var det årsag nok, at Sverige eksisterede. Under korstogene var det, at muslimerne havde taget Jerusalem 50 år tidligere, da et lavadeligt befolkningsoverskud og pavelige ambitioner ikke var grund nok i sig selv. Under Det Britiske Imperium var typiske eksempler på Casus belli, at nogle negre skulle civiliseres, at bajonetterne skulle åbne nye markeder, eller at ustyrlige generaler stjal erobrede land på Dronning Victorias vegne - i sådanne tilfælde, kan man jo ligeså godt sende forstærkninger til generalen, og så annektere Sudan.

Efter År 2000redigér

I nyere tid lader det til, at de eneste internationalt anerkendte Casus belli (Casu bellis i flertal) er at bekæmpe terror, eller at udbrede demokratiet med 700.000.000 tons bomber. At sende grønklædte mænd uden flag på skuldrene, til f.eks. Krim-halvøen, lader ikke til at være gyldigt, selvom folk accepterer det.

Årsager til krigeredigér

Som oftest er årsagerne til en krig hovedsageligt af økonomisk karakter, men der kan være tilfælde, hvor en krig blot er et videreudviklet eksempel på road rage, fodboldgalskab, jalousi, begærlighed, dumhed, drukkenskab, fornærmelse, PMS, racisme, onde drømme og for meget kaffe inden sengetid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.