FANDOM


Bryder

Et godt brydningsforhold

Brydningsforhold er forholdet mellem 2 dedikerede brydere.

Hvis man skal udregne brydningsforholdet mellem 2 dedikerede brydere, skal man bruge følgende formel:

$ D = U*g/T + r^2 $

Hvor D er forholdet mellem bryderne(angives i styrke, altså hvor meget de holder af hinanden). U er resistansens, g tyngdeaccelerationen på dit tag, T er den samlede vægt af deres tøj og r^2 er omkredsen af brydernes brydeunderbukser.

Eksempel:

$ D = 12ohm*8,25m/s^2/2kg + 202cm^2 $

D giver her et mellemstærkt forhold.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.