FANDOM


Eubaggrund1

Forhadt af EU

7942 teknokrater er enige om, at denne artikel er en trussel imod Den Fri Bevægelighed og Det Indre Marked. EU-Domstolen påtænker at indføre juridiske sanktioner, og forfatterens videre skæbne vil blive afgjort på et topmøde i slutningen af næste år.Brexit er betegnelsen for det britiske exit fra EU, som fandt sted ved en folkeafstemning 23. juni 2016.
Englands udmeldelse fik danskerne på samme tanker, så de meldte sig ud i 2018, og derfor faldt hele strukturen under det fælles marked og den tilførte politiske union sammen i juni 2023, hvor jægerstenalderen genopstod i Europa.

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.