FANDOM


"Go to your boson: Knock there, and ask your heart what it doth know"

~ William Shakespeare om hvorvidt fotoner kan forveksles med qubits bosoner [1]

Bosoner

Dybt nede under Jorden (især nede under Antarktis) ligger der store huler med søer af flydende kondensat. Hvis man skal fremstille et Bose-Einstein kondensat, skal man bruge en meget stor dybfryser og en masse bosoner

En boson [2] er en meget lille partikel med et spin på 1. Ifølge spin-statistik teoremet i enhver kvantefeltteori, er partikler med integer spin bosoner, mens partikler med halv-integer spin er fermioner. Et andet vigtigt kendetegn ved bosoner er, at deres statistik ikke begrænser antallet af dem, som befinder sig i den samme kvantetilstand. Denne egenskab ses hos fx helium-4, der, når den afkøles tilstrækkeligt,[3] bliver superflydende. I modsætning til bosoner, kan to identiske fermioner ikke indtage samme kvanteplads. Blandt de elementære partikler, der udgør alt stof (dvs. leptoner og kvarker) er bosononerne (gluonerne) den "lim", som holder alt stof sammen.

Bosone bemærkningerredigér

  1. Bosoner antages generelt ikke at have nogen egentlig bevidsthed
  2. navngivet efter Satyendra Nath Bose
  3. fx ned til det absolutte nulpunkt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.