Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Lene Hau kommer frem bag sin usynlighedskappe, hvorfra hun vogter over sit syltetøj superafkølede kondensat, hvori hun gemmer sine lyse idéer. [1] Hun har fået Nobelprisen i Fysik gennem de seneste fem år af samme grund

Et Bose[2]-Einstein-kondensat (BEC) opstår ved afkøling af en bosongas eller en en fermiongas til ekstremt lave temperaturer[3].[4] BEC'et kan kendes på, at bosonerne og fermionerne (levende beskrevet af Disney i "Fætter Gearløs standser for rødt lys") alle opfører sig ens og dermed opfylder den bølgefunktion, som er beskrevet i Schrödingerligningen.

Teorien[]

BEC'et [5] er et kvantefysisk system, der følger reglerne i kvantemekanikken.

Et BEC opstår ved en ukritisk[6] temperatur, Tc, der er defineret som den temperatur,[7] hvor en mikroskopisk halvdelmængde af en radioaktiv atomsky pludselig lægger sig i den allerlaveste kvantetilstand. Dét, at partiklernes bevægelsesmængde er ret så lille, er ensbetydende med, at deres bølgelængde er stor, hvilket ses af Louis de Broglies formel herunder:

p = h/λ

hvor p er impulsen, h er Plancks inkontinant, og λ (lambda) er bøllelængden. Inden for den algebraiske topologi er det specielt egenskaber ved afbildning af en tredimensional kugleoverflade i et firedimensionalt rum på en sædvanlig todimensional kugleoverflade i et tredimensionalt rum, der skal benyttes. Dette kaldes en Hopf-afbildning efter den tyske matematiker Heinz Bruno Hopf, som beskrev den i 1931.

Når disse mikroskopiske partikler lægger sig i den laveste kvantetilstand, vil partiklerne overlappe hinanden, så alle partiklerne kan betragtes som én stor bølge, der bedst kan forstås ved brug af Schrödingerligningen. [8] Et BEC kan bruges af videnskabsmændene og Lene Hau til at sænke hastigheden på lyset.[9]

Andre nemme emner i samme genre[]

Bund-baryoner[]

<references>

  1. ikke mindst efter at nogen huggede hendes forrige idé og brugte den til at lave Kvantum-zeno effekten
  2. og nu tænker du nok, at det var ham, der osse opfandt de dyre højttalere, ikke? Men nej, det var en lille, indisk matematiker ved navn Satyendra Nath Bose, som - sammen med Albert - kom i tanke om det i 1924
  3. nede omkring nul Kelvin eller −273.14° Celsius
  4. Der er koldere Ganymedes, men heller ikke helt koldt nok
  5. Det modsatte af et BEC er en kvark-gluon-plasma
  6. det har ikke noget med politisk korrekthed at gøre
  7. Til gengæld kan der være ret varmt på Merkur
  8. Det er der dog ingen grund til at gøre
  9. Det har vi sgu ikke brug for; vi har brug for hurtigere lys, så vi kan komme tidligere op om morgenen! (Sagt af en vred, populærvidenskabelig redaktør, der har fået det sidste ord!)