FANDOM


Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Boblesortering.

Boblesortering er endnu et eksempel på de arbejder, som de misundelige, græske guder pålagde afdøde til evig straf, når de havde været for kæphøje igennem livet. Andre velkendte og mere omtalte eksempler er Sisyfos' trillen sten op ad en bakke eller Danaidernes henten vand i krukker uden bund.

Ved idømmelse af boblesortering blev den døde sat til at sortere en ukendt mængde bobler. Sværhedsgraden kunne varieres efter fortjeneste, sådan at syndere med formildende omstændigheder fik tildelt en lille mængde store bobler med lang holdbarhed, mens syndere med skærpende omstændigheder fik tildelt en uanet mængde af små og bristefærdige bobler.

Det fremgår af den græske mytologi, at det især var mindre kendte personer, der blev idømt denne ydmygelse. Derfor findes der heller ingen angivelser af navngivne afdøde, som måtte lide den straf at sortere bobler.

Disse principper er i vore dage i vid udstrækning overført til affaldssortering, som ligeledes typisk rammer mindre kendte mennesker.

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.