FANDOM


(pix mm - --~~~~)
m (lidt redigering - --~~~~)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Bobug.jpg|thumb|444px|right|'''[[Her]][[over]] ses en [[dansk]] [[gennemsnit]]s[[madras]]''', hvor en [[række]] [[organ]]ismer har [[tag]]et ''bo'' <ref>Det drejer sig om [[Allergi|allergatorer]], [[bakterie]]r, [[bladlus]], [[dafnie]]r, [[flad]][[lus]], [[Edderkop|kakerlak]]ker, [[loppe]]r, [[mide]]r, [[myre]]r, [[orm]]e, [[snegl]]e, [[svamp]]e og [[Truende dyrearter|vira]], for nu at nævne de ''farligste'' og ''mest talrige'' først</ref>]]{{citat|Hvor skal [[vi]] [[by]]gge<br />Og hvor skal vi '''bo'''?<br />[[Under]] [[den]] [[hvid]]e [[bro]]|Rotte|hvor han og [[kammerat]]erne skal være, når de flytter fra [[WC|septik]][[tanke]]n}}<br />Et '''bo''' kan være flere [[for]][[skel]][[lige]] [[ting]] [[og]] [[koncept]]er.<ref>Et bo er en [[bolig]], et [[b]][[ost]]ed, [[op]][[ho]]ldssted og et <s>sakrosankt</s> helligt samlingssted for [[familie]]n samt [[op]][[be]]va[[ring]]ssted for <s>skrammel</s> personlige ejendele. ''Boets'' primære funktion er at beskytte mod [[natur]][[kat]][[as]][[tro]][[fe]]r og [[vild]]e, [[menneske]][[æde]]nde [[dyr]], samt at afgrænse <s>dine [[seks]]uelle [[perversion]]er</s> [[privat]]livet fra det [[offentlig]]e [[rum]]</ref> Ganske ofte ser man [[dyr]] bygge eller grave sig et ''bo'', ligesom [[individ]]er kan ''stifte bo'' og ''bosætte'' sig [[for]][[ske]]llige [[sted]]er.<br />Boet kan være fastliggende eller [[transport]]abelt, og byggematerialerne er forskellige, alt efter [[klima]] og [[kultur]]kreds. Som [[regel]] er ''boet'' bygget, flettet, muret eller opført, men fx [[natur]]lige [[hul]]er kan også tjene som ''bo'' for [[eksempel]]vis [[bjørn]]e, [[dværg]]e, [[flagermus]] og [[trold]]e.<ref>[[Du]] kan ''ikke'' se på [[flag]]er[[mus]] om de er i ''ental'' eller [[flertal]] - ret skræmmende [[eg]][[en]]t[[lig]]t</ref> [[Fæ]]lles for [[dem]] alle er [[dog]], at de betragter ''boet'' som deres [[hjem]].<ref>Mens ''hjemmet'' i en [[vid]]ere <s>[[ko]]n[[tekst]]</s> [[bet]]ydning er knyttet til [[beg]]re[[be]]r som [[Jylland|fædreland]] og [[Jysk|modersmål]], forstår man ved ''boet'' den konkrete [[camping]]vogn, [[ej]]en[[dom]], [[hu]]le eller [[Taber|trailer]], som i [[mod]][[sæt]]ning til [[Dameblad|hjemmet]] kan erstattes. [[Ord]]et ''bopæl'' henviser i øvrigt til de [[fire]] [[hjørne]][[stol]]per i ''boet''</ref>
+
[[Fil:Bobug.jpg|thumb|479px|right|'''[[Her]][[over]] ses en [[dansk]] [[gennemsnit]]s[[madras]]''', hvori en [[række]] [[organ]]ismer har [[tag]]et ''[[Hi|bo]]'' <ref>Det drejer sig om [[Allergi|allergatorer]], [[bakterie]]r, [[bladlus]], [[dafnie]]r, [[flad]][[lus]], [[Edderkop|kakerlak]]ker, [[loppe]]r, [[mide]]r, [[myre]]r, [[orm]]e, [[snegl]]e, [[svamp]]e og [[Truende dyrearter|vira]], for nu at nævne de ''farligste'' af de ''mest talrige'' først</ref>]]{{citat|Hvor skal [[vi]] [[by]]gge<br />Og hvor skal vi '''bo'''?<br />[[Under]] [[den]] [[hvid]]e [[bro]]<ref>[[Om]]t[[alt]]e [[bro]] ligger nederst i [[Ven]]ne[[lyst]][[park]]en</ref>|Rotte|hvor han og [[kammerat]]erne skal være, når de flytter fra [[WC|septik]][[tanke]]n<ref>De er blevet sat ud af [[Kongens Foged]]</ref>}}<br />Et '''bo''' kan være flere [[for]][[skel]][[lige]] [[ting]] [[og]] [[koncept]]er.<ref>Et ''bo'' er en [[bolig]], et [[b]][[ost]]ed, [[op]][[ho]]ldssted og et <s>sakrosankt</s> helligt samlingssted for [[familie]]n samt [[op]][[be]]va[[ring]]ssted for <s>skrammel</s> personlige ejendele. ''Boets'' primære funktion er at beskytte mod [[natur]][[kat]][[as]][[tro]][[fe]]r og [[vild]]e, [[menneske]][[æde]]nde [[dyr]], samt at afgrænse <s>dine [[seks]]uelle [[perversion]]er</s> [[privat]]livet fra det [[offentlig]]e [[rum]]</ref> Ganske ofte ser man [[dyr]] bygge eller grave sig et ''bo'', ligesom [[individ]]er kan ''stifte bo'' og ''bosætte'' sig [[for]][[ske]]llige [[sted]]er.<br />Boet kan være fastliggende eller [[transport]]abelt, og byggematerialerne er forskellige, alt efter [[klima]] og [[kultur]]kreds. Som [[regel]] er ''boet'' bygget, flettet, foret, muret eller opført,<ref>ihht ''bopælspligten'' og ''hjemstedskriteriet''</ref> men fx [[natur]]lige [[hul]]er kan også tjene som ''bo'' for [[eksempel]]vis [[bjørn]]e, [[dværg]]e, [[flagermus]] og [[trold]]e.<ref>[[Du]] kan ''ikke'' se på [[flag]]er[[mus]] om de er i ''ental'' eller [[flertal]] - ret skræmmende [[eg]][[en]]t[[lig]]t</ref> ''Boet'' er som oftest også deres [[hjem]].<ref>Mens ''hjemmet'' i en [[vid]]ere <s>[[ko]]n[[tekst]]</s> [[bet]]ydning er knyttet til [[beg]]re[[be]]r som <s>egnsspecifikke dialekter</s> [[Jylland|fædreland]] og [[Jysk|modersmål]], forstår man ved ''boet'' den konkrete [[camping]]vogn, [[ej]]en[[dom]], [[hu]]le eller [[Taber|trailer]], som i [[mod]][[sæt]]ning til [[Dameblad|hjemmet]] kan erstattes. [[Ord]]et ''bopæl'' henviser i øvrigt til de [[fire]] [[hjørne]][[stol]]per i ''boet''</ref>
 
==Forfaldne bonoter==
 
==Forfaldne bonoter==
 
<references>
 
<references>

Versionen fra aug 6. 2017, 22:24

Bobug

Herover ses en dansk gennemsnitsmadras, hvori en række organismer har taget bo [1]

"Hvor skal vi bygge
Og hvor skal vi bo?
Under den hvide bro[2]"

~ Rotte om hvor han og kammeraterne skal være, når de flytter fra septiktanken[3]


Et bo kan være flere forskellige ting og koncepter.[4] Ganske ofte ser man dyr bygge eller grave sig et bo, ligesom individer kan stifte bo og bosætte sig forskellige steder.
Boet kan være fastliggende eller transportabelt, og byggematerialerne er forskellige, alt efter klima og kulturkreds. Som regel er boet bygget, flettet, foret, muret eller opført,[5] men fx naturlige huler kan også tjene som bo for eksempelvis bjørne, dværge, flagermus og trolde.[6] Boet er som oftest også deres hjem.[7]

Forfaldne bonoter

  1. Det drejer sig om allergatorer, bakterier, bladlus, dafnier, fladlus, kakerlakker, lopper, mider, myrer, orme, snegle, svampe og vira, for nu at nævne de farligste af de mest talrige først
  2. Omtalte bro ligger nederst i Vennelystparken
  3. De er blevet sat ud af Kongens Foged
  4. Et bo er en bolig, et bosted, opholdssted og et sakrosankt helligt samlingssted for familien samt opbevaringssted for skrammel personlige ejendele. Boets primære funktion er at beskytte mod naturkatastrofer og vilde, menneskeædende dyr, samt at afgrænse dine seksuelle perversioner privatlivet fra det offentlige rum
  5. ihht bopælspligten og hjemstedskriteriet
  6. Du kan ikke se på flagermus om de er i ental eller flertal - ret skræmmende egentligt
  7. Mens hjemmet i en videre kontekst betydning er knyttet til begreber som egnsspecifikke dialekter fædreland og modersmål, forstår man ved boet den konkrete campingvogn, ejendom, hule eller trailer, som i modsætning til hjemmet kan erstattes. Ordet bopæl henviser i øvrigt til de fire hjørnestolper i boet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.