FANDOM


Beeper-front

Bipper som blev brugt på hospitaler hvis patienternes temperatur som her var steget til 58 grader celsius. Patienten hed "beef"(oksekød for engelsk-dummies)

En bipper er et forhistorisk torturgadget med en fantastisk kraft.

Dem som brugte bippere, kunne hele tiden føle at de var tilgængelige, og der var hos brugeren stor status i, at ens bipper bippede mens man sad og så ballet eller var til forældremødeskolen.

Desværre blev bipperen også envejs-kommunikationens sidste gadget og mobiltelefonen vandt indpas i stedet, hvor SMS'en ligner lidt, da man kan se et telefonnummer foroven.

Envejs-kommunikation er ikke udryddet totalt, men har kun kulturhistorisk værdi. Tilbage er kun 1. maj-taler, grundlovstaler og S/M-kommunikation.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.