Spademanns Leksikon

Et biord (latin: adverbium) er ord, der har noget at gøre med bier. Et biord bestemmer et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning. Biordene hører dermed til småordene, som på dansk ikke skal bøjes, uanset hvor de optræder i sætningen. De er altså en slags sprogets anarkister.

Almindelige biord[]

Ualmindelige biord[]

Tobias (engelsk: To-be-ass)

  • Xenofobi

Kedelige biord[]