FANDOM


"Methink I saw a putty-cat"

~ Anders And om en bidsk bakterie


Ordet bid er et substantiv, men kan også optræde verbialt. Ordet benyttes - i begge former - ofte i såvel imperfektum som præsens. På sanskrit optræder ordet på årtusindgamle lertavler med stavemåden bitr. Bemærk: kan forveksles med datidsformen "bed" (som er den imperatoriske bydeform af substantivet bønne).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.