FANDOMBerlingske Tidende hed oprindeligt Extraordinaire Relationer og blev håndskrevet i fem eksemplarer af bogtrykker Joachim Wiebrandt fra Mikkeldag 1721. Ved Wiebrandts pludselige død solgte hans enke - på Mortensaften i 1748 - avisprivilegiet for to Rigsdaler til en pølsetysker, Ernsto Heinrich von Berlingo. Fra Sankt Hans Aften[1] året efter (1749) fik Berlingo tilladelse til ligeledes at håndprente "Aviser, dandske, tydske, frandske og sanskrit og med dertil hørende Notifikationer", men med et aber dabei[2]: "dog skal han ved sin hals være tilforbunden ei at lade noget usømmeligt i deece Aviser tilflyde". Wiebrandt købte en grund i Pilestræde i det indre København, hvor han opførte et komplet hus i rokokostil med gamle stuer og en rædsom[3] kantine. Sådan gik det så på bedste beskub i 200 år.

Nyere tidredigér

Da avisdriften havde en nedgangsperiode under 2. Verdenskrig, gik Wiebrandt[4] hen til AP Møller og foreslog, at de gik ind i international våbenhandel sammen. Dette var Arnold Piotr helt med på, og syndikatet tjente styrtende med blodpenge på salg af rifler og kanoner til Afrika og andre oversøiske territorier.

Pengetanken blev efterhånden så stor at det vakte kapitalinvesteringsfondenes udelte opmærksomhed. Den mest skruppelløse[5] af disse, Mequomme,[6] fik Wiebrandt umynddiggjort og rykkede derefter til Pilestræde, hvor de med et hold specialister fik lænset alle værdier ud af Berlingske Tidende.[7] Kort efter indgav Mequommes stråmand, Flæske Knud,[8] en konkursbegæring, og avisen lukkede onsdagen efter.

Tantenoterredigér

  1. En regnfuld mandag
  2. Et ukendt tysk udtryk; betydning ukendt
  3. Ca. 15 procent af medarbejderne led af kronisk kolera, tyfus og tynd mave
  4. Som, besynderligt nok, stadig var i live
  5. Skrupler er en slags samvittighed
  6. græsk for vampyr
  7. Herunder medarbejdernes pensioner, private opsparinger og efterløn
  8. En fedladen transvestit
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.