FANDOM


Bent redigér

Bent: Dansk drengenavn, der betyder “Hest med pest”. I mytologien er navnet Bent kendt som betegnelsen for høje Keltiske ryttere med utroligt lange hår under armene. I visse egne af Norge er Bent betegnelsen på et barn med såkaldt tårnkranie. Under 2. verdenskrig brugte modstandsgruppen "Holger Danske" navnet Bent som dæknavn på samtlige medlemmer. Dette bidrog til en del forvirring og resulterede således også i massearrestationer fra tysk side.


Bent i hverdagen redigér

I Danmark er Bent mest kendt som et almindeligt drengenavn. Der er dog ingen mennesker under 50 år i Danmark, der hedder Bent. Der er dog vedholdende rygter om at et ældre tvillingepar i Tilst ved Aahus holder en 11-årig dreng indespærret i et redskabsrum med skiltet “Bent” på døren. En stor del af den danske folkeskolelærerbestand hedder Bent og har skæg. Dette siges at være et levn fra Istiden, hvor horder af skæggede vildmænd fra Jordan bevægede sig gennem det dengang nystartede EU for at røve garn. Når disse hårede krigere så et vildæsel eller en hjort, råbte de således på spansk “Bent, hør lærken synge”

Bent i kristendommen redigér

Jesus (også kendt som Guds søn) samlede blandt sine disciple en gruppe på 5 mænd, der alle hed Bent. Dette er ikke et særlig kendt eller anerkendt faktum, men er dog tydeligt at finde mellem linjerne i Mattæusevangeliet hvor Jesus bl.a. citeres for følgende:

30px-Cquote1 svg
I, mine trofaste mænd. I skal arve jorden og min LP-samling. I har gjort hvad I kunne for at holde humøret oppe i en svær tid
30px-Cquote2 svg
Jesus om Bent


Her ses Jesus' klare budskab til Bent. Bent kan således være jorden frelser eller i det mindste hjælpe med at få malet i garagen.

Bent i madlavning redigér

Bent er foruden at være Nordeuropas mest elskede drengenavn en populær spise i Sydengland, hvor mænd i offentlige hverv let kan sætte op til 12 portioner af denne delikatesse til livs. Bent består mest af knurrehår fra bævere krydret med kanel. Varm mælk hældes via et ærme i retten og det hele simrer i ovnen i 7 måneder. Børn under 5 år vokser til dobbelt størrelse ved påsmøring af en skål Bent. Sydengelske mødre kan derfor, for at spare tid, trygt investere i en dåse færdiglavet Bent til de små poder. Dansk tradition siger derimod, at Bent ikke må indtages før der er to torsdage i en uge.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.