FANDOM


Nursing

billedet herover kan du se, hvilke områder en velfærdsstat en barnepigestat typisk tager sig af. Hvis ikke alle disse velmenende damer (af begge køn) fandtes her i verden til at retlede os andre, ville vores civilisation bestå af en flok bonobo-agtige humanoider, som kunne finde på at forrette deres nødtørft midt et torv [1] i alles påsyn, eller som kopulerede med alle til højre og venstre, både for at skaffe sig venner, men også for at løse konflikter

En barnepigestat er et fænomen der opstår, når puritanisme og konservatisme beslutter sig for at få et barn sammen. Barnet skal selvfølgelig holdes under konstant opsyn, imens far og mor forsøger at tjene penge, som de kan aflevere til de rige i pose og sæk, så derfor får barnet sin egen flinke barnepige ved navn staten Sundhedsstyrelsen fødeklinikken, vuggestuen, børnehaven, folkeskolen og gymnasiet, samt sin egen hyggelige kanon historiefortæller, som kaldes for den kristne kulturs historie.[2]

Den snorlige vejredigér

Denne indoktrinering uddannelse varer ved en halv snes år, og de fleste veltilpassede borgere finder sig et job; og da helst i den offentlige sektor.[3]
Et område, som nyder særlig bevågenhed i barnepigestaten er tv-udsendelserne, som i videst muligt omfang skal pacificere alle seere i alle aldre. Efter introduktionen af de gratis 3D-briller til alle kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne i 2023 og den samtidige legalisering af cannabis, har det dog vist sig, at både politiet og socialrådgiverne efterhånden er blevet arbejdsløse.[4]

Sådan ved at du lever i en barnepigestat redigér

Formynderiske fodnoterredigér

  1. eller en stor, åben plads
  2. som nok skal sørge for at baby ikke udsætter sig selv for unødvendig fare (og som ikke afviger fra det offentligt vedtagne moralkodeks, eller som stiller kritiske spørgsmål, for det kan statsministeren Gud nemlig ikke lide)
  3. hvor jobsikkerheden er høj, arbejdskravene minimale og ansvarlighed er en by i Rusland
  4. Hvilket har givet en hær af behandlere og terapeuter en pukkel på titusinder af offentligt ansatte, som nu forlanger krise- og psykologhjælp
  5. alle arbejdspladser, hvor der ikke er hårdt, manuelt arbejde involveret, har kvinderne desuden en overrepræsentation på 71 procent
  6. Ligesom alle, der færdes i det offentlige rum, er påbudt at bære faldskærm, sikkerhedsbriller, styrthjelm, samt skulder- og knæpuder
  7. Fuldstændig ligesom det evige krav om, at man skal tale i timevis om tingene
  8. Dette gælder også terapeutiske intimværktøjer
  9. hun har stået fadder til ovenstående fodnote, for sådan gør man hjemme hos Mette!
  10. Quiche Lorraine
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.