FANDOM


Banal er et spændende ord, for selv om det beskriver en tilstand eller en egenskab ved et objekt, som er ganske indlysende, kedelig, [[Indholdsløst liv|ordi]]nær eller repetitiv, så indeholder det samtidig allusioner til andre og mere højspændte ord såsom anagrammer, anakronismer, analretentivitet, bananer og stereotyper.

Banale tilstande

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.