Spademanns Leksikon

Her en særdeles tam babysæl, som tilfældigvis ville følge en til lejligheden arrangeret baseballkamp i det nordlige Canada på nærmeste hold.

Babysæler er en mindre udgave af voksensæler og skal derfor behandles som små børn. Det vil sige, at voksne sæler er store babysæler. Sæler er kendt for at ødelægge fodboldkampe ved at lave de såkaldte SÆLmål.

Facts om babysæler[]

Sæler har et yderst fint skind, og eskimor bruger det tit til at bære sine varer (spæk og snaps) fra Super Brugsen i. Derudover laver man også støvler af sælskind, men det er yderst uheldigt at have et par fodboldstøvler af sælskind, da det forårsager føromtalte sælmål.[1]

Hvis man hader en person meget, kan man give ham en anorak af sælskind, da det vil resultere i sælmord.

Babysælens venner[]

Sæler er yderst gode venner med hamstere, da de også har en yderst fin pels, dog bliver de tit uvenner, da hamstre hamstrer for meget.[2]

Sælen tror at den er bedste venner med eskimoer. Dog ved alle andre dyr, at eskimoer er det største dyr i fødekæden.

Sælrefererende fodnoter/vrøvl[]

<references>

Babysælen kan rigtig godt lide isbjørne, men hvis en babysæl ikke har is med til bjørnen, kan det forårsage kraftige opkast, rettet mod babysælen og dette kan medføre død for babysælen. Dette fænomen kaldes også drivhuseffekten. I virkeligheden har babysælen ikke særlig mange venner, da den skider i vandet, og derfor bliver mobbet i den grønlandske folkeskole, med en masse lorte jokes. Dette medfører oftere og oftere SÆLmord.

Føde[]

Sæler spiser som sagt hvaler, men deres livret er dog dåseasparges, de foretrækker dem dog i tarteletter, men da de bor på Grønland, har de kun øl og snaps. Derfor koges asparges op med snaps.

Skolegang og videre liv[]

Babysæler starter som to-årige i den grønlanske folkeskole, da de på dette tidspunkt har samme IQ som de skævøjede eskimoers fækalier og børn.

Når babysælerne går ud af skolen, som tre-årige, da eskimoernes skole stopper der, fordi de skal ud og arbejde og drikke en masse snaps, disse eskimoer kaldes ofter alkomoer eller hvis de er af kvindeligt køn, alkohoer. Babysælerne er meget klogere end grønlændere, og de bliver derfor oftere SÆLstændige, da de eneste grønlændere som bliver SÆLstændige er blevet omskåret til sæler, som bliver ejere af værtshusene eller snapsefabrikkerne.

  1. SÆLmål forekommer også tit, hvis man spiller fodbold med sæler, og derfor bliver de altid valgt til sidst, og derfor har grønlænderne altid snaps med til fodboldkampe da dette ukampdygtiggør sælen, så den derved render forvirret rundt på banen, og derfor ikke scorer SÆLmål.
  2. Babysælen har en meget lille lunte, i bogstavelig forstand, derfor har man aldrig set en krydsning af en hamster og en sæl. Sælens lunte bliver også brugt til andet end sex med små dyr, den bruges f.eks. til at urinere med. Sæler urinerer tit, når der er hvaler i nærheden, for at sælens venner kan komme og spise hvalen. Sæler spiser SÆLfølgelig hvaler, da sæler har større tænder end man regner med.