FANDOM


Bp

Her ses spindemiden i gang med den manipulerende auravask af selskabet British Parasites. Han døde af den auravask. I øvrigt er BP's nye logo lavet for at tiltrække flere kvindelige kunder.

BP er en forkortelse for British Parasites, men så ærlig kan intet selskab af grådige oliekilde-stjælende parasitter tillade sig at være, hvis selskabet skal bedrive økonomisk snylteri af nogen væsentlig betydning. Derfor tilkaldte man en spindemide, der vævede lidt rundt med ord og bogstaver, og derefter foreslog han selskabet at kalde sig for for British Petroleum, BP i daglig tale.

Spindemiden mistede hovedet da han havde givet rådet, som BP derved erhvervede sig ganske og aldeles gratis. Råd til råd er godt, men rigdom kommer ikke af sig selv, og da slet ikke, hvis man frådser, gratis er bedst. Man slog hele tre trælse problemer i det træk. Dels var rådet blevet billigt, dels lød det kedelige selskab som det pænere selskab pænere nu, og dels var der samtidig den dejlige gratis reklame indbygget i navnet. Der var reklame for selve kronelandet (Brittania) og for råstoffet, som selskabet BP skulle bruge til at snylte på alt og alle ud fra, stenolien.

Historien, kort fortaltredigér

Man har kendt til stenolie uhyggeligt længe, faktisk lige siden Adam og Eva blev jaget ud af Paradiset, altså ca. 5000 år, plus minus et par dage. Allerede i det 8. århundrede e.Kr. i Bagdad anvendte man tjære fra destruktiv destillation af råolie til at asfaltere gaderne med. Da briterne opdagede de smarte veje i Bagdad, som ikke støvede når der blev kørt med hestevogn i tørkeperioder, blev Bagdad, og resten af Irak, straks forvandlet til en britisk koloni. Kronelandets soldater sparkede mamlukkerne af, og så var oliekilderne Kronelandets.

Oliekilderne i Irak var landets eneste råstof, fordi indbyggerne havde taget skade af religiøs propaganda allerede dengang. Det kunne briterne naturligvis ikke lade sig afspise med, så de bankede på i nabolandet Persien, der senere blev til Iran og sagde at der var business at lave together. Dermed var det anglo-persiske oliekompani en realitet. Det første industrielle raffinaderi i Iran var verdens største i 50 år. Abadan raffinaderi blev taget i brug i 1912 og lige indtil det kom i klemme i krig, den mellem Iran og Iraq i 1980, boom sagde det.

Virksomhedens spirituelle målredigér

Det handler om at få dræbt hele Jorden, inden den 21. december 2012, hvor en skæv indianer engang har set i en vision at den store transformation er uundgåelig for Satan da.

Fremtidsudsigterneredigér

I følge den hårdt plagede profet Johannes, der har skrevet den sidste røverhistorie i Biblen, fucked op på svampe fordi der ikke var andet at spise på øen, der hedder Johannes' Åbenbaring (altså røverhistorien ikke øen. Øen hed Patmos, og vi vil slet ikke vide noget om skæbnen, for det stakkels kvindebryst, der lå til grund for det stednavn, men vi ved dog at brystet er blevet til stenolie på nuværende tidspunkt), var BP uden nogen som helst rimelig tvivl den anden engel (altså englen Brittania), der blindt adlød den hævngerrige og meget arrige gud og derved forurenede havene, i følge kapitel 16:3, så livet i havene uddøde:

"Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde".

Fordi Johannes var så fucked op på de svampe, mens han fik sine visioner, er der gået kuk i præpositionerne. Der skulle naturligvis have stået under havet, men ligesom uret nu er blevet til ret, var over altså også under, dengang Johannes så sine svampesyner.

Uvishedenredigér

Det vides ikke om Johannes godt vidste, at når alle levende væsener dør, så opstår der bakterier, som spiser de døde væsener, der dør og bliver til bakterier, der bliver spist af bakterier, der også dør og bliver spist af bakterier, som ender med at blive til petroleum eller olie, som nogle også kalder for Jordens blod.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.