Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

BNP er en forkortelse for det samfundsvidenskabelige begreb "Byer Nord På". Begrebet bruges i mange økonomiske sammenhænge og er en rigtig god indikator af et lands velstandsniveau.


Her ses en masse byer nord på hvor der tilfældigvis ligger en golfbane

Metode[]

Kort og godt, fortæller BNP, hvor mange byer der lægger på den nordlige halvside af et givent land.

Landet måles op fra nord til syd, og deles altså nøjagtigt lige langt fra det sydligste og nordligste punkt i landet. F.eks. er Danmark delt op lige ved næsen ca. da det passer ret perfekt. herefter tælles byerne nord for næsen altså bare sammen og divideres derefter med antallet af byer syd for næsen og ganges herefter med 100, hvorefter du har den procentvise andel.

Tallet kommer til at se sådan ud for Danmarks vedkommende 789/1900*100 = 41,5263% !


Hvad skal det her betyde?[]

Midterskilning[]

Det kan umiddelbart virke meget uoverskueligt at behandle disse tal, og det er klart at det kræver en vis forståelse for hvilken økonomisk betydning dette har for landet og dets fremtid. Vi ser nemlig en stor urbanisering der nærmest bevæger sig syd for den danske midterskilning, som i sig selv er slemt nok, men samtidig også er med til at påvirke inflationen gevaldigt. Men hvad kan vi så bruge dette tal til? jo vi kan sammenligne med andre lande, og på den måde se hvordan vi økonomisk kan forbedre infrastrukturen i vores velfærdssamfund. En så stor forskel skaber mange huller i samfundet, og de sociale lag, bliver yderligere reduceret, og vil til sidst synes nærmest ikke eksisterende.

Fordeling pr. indbygger[]

Vil man gå videre med dette begreb kan man begynde at se på, hvordan fordelingen pr. indbygger er i hvert land.. Her vil man i danmark få dette tal 41,5263% / 50.000.000 = 0,00000008305, og dette tal er i mange eksperters øjne langt mere interessant end det umiddelbart virker..