FANDOM


En børs er et handelssted, hvor skruppelløse personer handler værdipapirer, gældsbeviser og andre finansielle produkter (fx penge) efter svingende kurser. Der er selvfølgelig stillet sikkerhed for disse værdipapirer, baseret på den urokkelige internationale guldstandard. En sikkerhed eller et "finansielt instrument" er defineret som et omsætteligt aktiv af enhver art.

Værdipapirer er kategoriseret i tre isotoperredigér

Bors

Hvis du interesserer dig meget for børser og mægleri, så kan du tage et kursus på internettet til ganske rimelige priser (ekstra stor rabat, hvis du melder dig til gennem os)

  1. obligationer (såsom pengesedler, obligationer og endnu flere obligationer)
  2. aktier, fx fælles bestande af løstgående, stærkt volatile B-aktier
  3. derivatkontrakter, såsom terminsforretninger, futures, næbdyr, optioner, amerikanske boliglån og swaps

Investering i værdipapirerredigér

Det selskab eller anden enhed, der udsteder sikkerheden, kaldes udstederen. Et lands regulerende struktur bestemmer, hvad der kvalificerer som en sikkerhed for papiret. For eksempel kan private investere i puljer, der delvist har nogle funktioner i værdipapirer, men de kan ikke registreres eller reguleres som sådan, hvis ikke de opfylder forskellige restriktioner (og derfor kan dine penge pludselig forsvinde op i den blå luft).

Bearer Bondsredigér

Værdipapirer kan desuden være repræsenteret af et certifikat, eller, mere typisk, være "ikke-certificerede", dvs i elektronisk form eller ved en "postering", som den eneste tilstandsform. Certifikater kan være ihændehaverbeviser, hvilket betyder, at de giver ret til at pakke beviserne af vejen i kælderen, eller på et andet sikkert sted. De kan også omfatte aktier i virksomhedernes lagre eller investeringsforeninger, obligationer, udstedt af selskaber eller statslige organer, aktieoptioner eller andre optioner, kommanditselskabsenheder, og forskellige andre formelle investeringsinstrumenter, der er omsætningsbare og dermed likvide.

Dine optionerredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.