FANDOM


En bøde eller en bod er et gammelt dansk begreb fra før enevælden blev genindført og SKAT overtog hele magten. Bøder blev i forbindelse med dette afløst af Skatte-restancer. Det er naturligvis - set ud fra et rent statsøkonomisk verdens billede - et fornuftigt forsøg på at udligne den masive forskels behandling mellem samfundets økonomiske støtter man tidligere oplevede.

Det betyder i praksis at man nu bliver behandlet ens uanset om man har: "tømt et selskab for 97.000.000 Kr og forklaret SKAT at de 180.000.000Kr man skulle have betalt i skat af dette er blevet borte" eller at "man har undladt at betale den kontrolafgift man fik for at undlade p-skiven foran biografen".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.