Spademanns Leksikon

Ayn Rand, som hun udstilles af 30'er-inspirerede kunstnere

"HUN dør først!"

~ Enhedslisten om Ayn Rands plads i Verdensrevolutionen


Alisa Sinov'jevna Rosenbaum (alias Ayn Rand) var et kvindfolk der udgav den ene dysfunktionelle dystopiske bog efter den anden om, hvordan menneskets søgen efter egen lykke er en livsindstilling så altoverskyggende, at menneskets egen fornuft kan - og bør - overvinde enhver hindring.[1]

(Oversat: Hun mente at markedskræfterne skulle slippes fuldstændig fri i et inferno af anarko-kapitalisme[2]).

Fun Fact[]

Selvom kællingen kvinden[3] i hele sin professionelle karriere kæmpede for minimalstaten og naturtilstanden, så vendte hun på en femøre, da hun blev gammel, og pludselig opdagede hvor kærkommen en folkepension[4] kan være, hvis man ingen penge har.

Se også[]

Randbemærkninger[]

<references>

  1. "Selviskhed er godt, altruisme ondt, empati og medfølelse er irrationelt og destruktivt. De, som ikke kan forsørge sig selv, fortjener at gå til grunde, mens de rige svin fortjener uindskrænket magt"
  2. også kaldet psykopatisk misantropi
  3. der var nu alligevel lidt ork over hende
  4. for ikke at tale om lægehjælp, transport og fængsler!