"Kill a commie for Christ!"

~ Gud om at dræbe kommunister


"A-våben er det logiske resultat af behovet for en løsningsmodel... Og had til Familien Hansen."

~ Ove Høegh-Guldberg IV om naboer


Atomvåben er en slags våben, der indeholder atomer. De blev opfundet af Albert Einstein og Niels Bohr under 2. verdenskrig ved et tilfælde. I virkeligheden forsøgte de to forskere at berige soft ice med radioaktive isotoper, så isen ville eksplodere ligesom en bordbombe.

Men hvad der skulle have været et festligt indslag ved de ellers kedelige middageKøbenhavns Universitet blev i stedet til et masseødelæggelsesvåben, der udryddede menneskeheden en sen onsdag eftermiddag i 2012.

Der findes to typer af atomvåben: atombomben, som en en fissionsbombe, og brintbomben, som er en fusionsbombe.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.