FANDOM


Asta

Asta Nielsen led som Barn af Svindsot hvilket gav hende nogle store sorte Rande under Øjnene

thumb|300px|Mestervaerket "Afgrunden" vakte Forargelse paa Grund af sit toejelsesloese Udtryk og specielt sin erotiske Cowboyderdans. Her ses hvordan Magda Vang gnider sin Po-po op ad en fikseret MandspersonAsta Sophie Amalie Caroline Mathilde Nielsen (f. 11ste September 1881 i Koebenhavn, doed Sammesteds den 24nde Maj 1972) var dansk Actresse og den første til at udføre Scener paa Film som aeggede til Liderlighed, Usaedelighed og utugtig Adfaerd Koennene imellem[1].
Nouvbar15

Den haarde troestesloese Barndom

Asta Nielsen levede hele sin Barndom i en tarvelig saneringsmoden Lejlighed på Vesterbro. Hendes Far var Arbejdsmand og hendes Mor betjente modne mandlige Kunder i Vaskekaelderen, mens Asta stod og saa paa. Senere har Asta fortalt, at det at hendes Moder var en Skoege var staerkt befordrende for at hun kunne starte på det Kongelige Teaters Elevskole.
Ellers var Asta et roligt Barn som ikke sagde saa meget og hver gang hun sagde noget holdt hun et Skildt med Bogstaver op foran sig.

Nouvbar15

Elevskolen

Og det var ikke smaating, den unge Asta laerte paa Elevskolen. Hun indgik i et naert Samarbejde med Kgl. Skuespiller Peter Jerndorff, der viste Sig at vaere mere Jern end Dorff, hvis De forstaar hvad Vi mener.

I 1901 blev Asta Pregnant med et lille Barn, der viste sig at vaere en Pige ved Navn Jesta. Faderens Navn naegtede Hun at afsloere, da man Dengang ikke kunne opnaa forhoejet Alimentationsbidrag alligevel.

Det er dog let at se, at Jesta er en Sammentraekning af Jerndorff og Asta, ogsaa i overfoert Betydning, ikke Sandt?

Asta valgte at Opdrage sit Barn helt Alene, kun med hjaelp fra sin gamle Moder og sin Storesøster, der stod for alt det Praktiske medens Asta foejtede rundt på Teateret.

I 1902 forlod Froeken Asta Nielsen Elevskolen med et lille Diplom, der gav Hende Lov til at ture Land og Rige rundt med Diverse Skuespillere og andet Pak.

Nouvbar15

Det kunstneriske Gennembrud - stort var det i hvert Fald


Fascinationen af det nys tilkomne Medium kaldet levende Billeder blev staerkt forstoerret efter en Offentlig Forevisning (Zulu Sommercinema) af Nordisk Film Kompagnis Gigant-Succes "Loevejagten". Asta havde indtil da frekventeret forskellige Turneringsteatre uden tilpas opnaaet Anerkendelse, da ingen kunne laese hendes Skilte ude paa Lars Diarrheas Mark.

Den kendte Biografindehaver fra Kosmorama Hjalmar Davidsen overtalte i 1910 Asta Nielsen til at debutere i "Afgrunden" i Haab om give Ole Olsen baghjul. Der blev spenderet ufattelige Summer paa denne Film som vandt uovertruffen Beroemmelse Verdenen over.

Efter at have vaeret med i yderligere to Helaftens-Stumfilm (á 20 min.) tog Asta til Preussen og indspillede flere erotiske Stumfilm, som jo som bekendt ikke kender Forskel paa Sprog. Hun blev snart kendt Verden over som Die Asta, eller paa Dansk Astatoesen.

Hendes Naturlige Opfoersel på Det Store Laerred laa Milevidt fra Tidens udbredte teatralske Stil med store Armbevaegelser og loeftede Oejenbryn. Faa kunne som Hun danse en Tango uden at bevaege Benene.

Nouvbar15

Hjem til Danmark


Da de talende Film vandt indpas, forsvandt Publikums fascination af Asta, der ellers havde opnaaet at blive Verdens naest-hoejest betalte Skuespiller. En Teater Kritiker kaldte fraekt hendes Stemme for Grov og Dyb, men han kunne heller ikke faa Hende med i Kanen[2].

Den nye Preussiske Minister for Propaganda og Cykelsport, Dr. Joseph Goebbels, tilboed Hende ellers sit eget Studie i Berlin, men Asta fornam nok, hvad dette ville indebaere og fortrak til sit gamle Hjemland, hvor hun skrev en Autobiografi om sig selv og ellers levede af at saelge tomme Flascer og samle paa Glansbilleder.

Nouvbar15

Mandlige Birolleindehavere i Astas Film


Nouvbar15

Randbemaerkninger


  1. Og det er vi mange der takker Hende for af hele vort Hjerte.
  2. Die Asta var Fobisk over for Kaner. Ikke Senge, dog.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.