FANDOM


Gekko

Arbejderbevægelsens helt no 1

Marxreloaded

Klassefjenden

"Arbejdere i alle lande! Hold op med det"

~ Jakob Haugaard om sammenslutningen af arbejdssky elementer


"Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge"

~ Jakob Haugaard om kravet om mere beskæftigelse


Fælles betegnelse for de bevægelser et menneske udfører, når han rejser sig op fra en lille lur bag skuret. Se endvidere socialdementiet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.